Visa allt om Nilssons Betongvaror Aktiebolag
Visa allt om Nilssons Betongvaror Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 384 3 228 2 363 2 345 2 475 2 130 2 173 3 380 4 266 5 150
Övrig omsättning 196 215 94 1 92 91 91 95 90 96
Rörelseresultat (EBIT) 170 602 -86 12 65 -327 -330 -153 -51 297
Resultat efter finansnetto 170 602 -88 6 54 -335 -337 -152 -93 271
Årets resultat 132 599 -88 6 54 -335 -241 18 12 137
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 831 881 995 1 189 1 391 1 597 1 810 2 497 3 081 3 429
Omsättningstillgångar 1 847 1 809 1 015 1 170 1 205 1 036 1 322 1 256 1 342 1 607
Tillgångar 2 678 2 690 2 010 2 359 2 595 2 633 3 131 3 752 4 422 5 035
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 317 2 185 1 586 1 674 1 668 1 614 1 986 2 346 2 328 2 415
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 96 276 393
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 25 155 285 415 545 675 805 990
Kortfristiga skulder 361 505 399 530 642 604 601 636 1 014 1 237
Skulder och eget kapital 2 678 2 690 2 010 2 359 2 595 2 633 3 131 3 752 4 422 5 035
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 047 1 011 841 881 966 936
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 528 1 092 1 023 1 080 0 22 277 732 1 031 1 077
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 646 390 410 339 463 435 478 680 776 1 009
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 119 0 105
Omsättning 3 580 3 443 2 457 2 346 2 567 2 221 2 264 3 475 4 356 5 246
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 3 4 4 7 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 846 1 076 788 782 825 533 543 483 533 572
Personalkostnader per anställd (tkr) 550 534 480 471 506 369 400 329 354 344
Rörelseresultat, EBITDA 220 828 117 214 271 -67 -79 171 323 677
Nettoomsättningförändring 4,83% 36,61% 0,77% -5,25% 16,20% -1,98% -35,71% -20,77% -17,17% -%
Du Pont-modellen 6,35% 22,38% -4,23% 0,51% 2,50% -12,42% -10,38% -2,91% -1,11% 6,14%
Vinstmarginal 5,02% 18,65% -3,60% 0,51% 2,63% -15,35% -14,96% -3,22% -1,15% 6,00%
Bruttovinstmarginal 88,33% 82,62% 81,38% 85,76% 85,49% 82,68% 83,29% 83,49% 83,97% 82,14%
Rörelsekapital/omsättning 43,91% 40,40% 26,07% 27,29% 22,75% 20,28% 33,18% 18,34% 7,69% 7,18%
Soliditet 86,52% 81,23% 78,91% 70,96% 64,28% 61,30% 63,43% 64,37% 57,14% 53,58%
Kassalikviditet 434,35% 313,27% 190,98% 153,96% 145,48% 131,79% 173,38% 153,77% 113,12% 121,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...