Visa allt om Manexo Scandinavia AB
Visa allt om Manexo Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 671 2 424 740 825 177 14 0 0 576 545
Övrig omsättning - - - - - - 71 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 846 709 -70 135 97 13 71 -163 115 83
Resultat efter finansnetto 832 703 -70 96 97 13 71 -161 118 84
Årets resultat 462 408 -23 31 54 13 71 -89 64 60
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 526 2 602 953 629 569 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 132 114 95 290 35 203 169 102 380 456
Tillgångar 2 658 2 716 1 048 919 604 203 169 102 380 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 052 590 182 205 174 182 169 98 247 243
Obeskattade reserver 401 178 0 60 24 0 0 0 72 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 92 458 28 28 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 113 1 490 838 626 406 21 0 4 61 170
Skulder och eget kapital 2 658 2 716 1 048 919 604 203 169 102 380 456
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - 0 48 144 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 - 0 14 45 39
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 62 0 0 60 60
Omsättning 1 671 2 424 740 825 177 14 71 0 576 545
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 - - 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 576 545
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 62 189 183
Rörelseresultat, EBITDA 1 107 1 162 71 344 97 13 71 -163 115 83
Nettoomsättningförändring -31,06% 227,57% -10,30% 366,10% 1 164,29% -% -% -100,00% 5,69% -%
Du Pont-modellen 32,88% 26,10% -6,68% 14,69% 16,06% 6,40% -% -% 31,05% 18,42%
Vinstmarginal 52,30% 29,25% -9,46% 16,36% 54,80% 92,86% -% -% 20,49% 15,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -58,71% -56,77% -100,41% -40,73% -209,60% 1 300,00% -% -% 55,38% 52,48%
Soliditet 51,35% 26,84% 17,37% 27,12% 31,74% 89,66% 100,00% 96,08% 78,64% 60,08%
Kassalikviditet 11,86% 7,65% 11,34% 46,33% 8,62% 966,67% -% 2 550,00% 622,95% 268,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...