Visa allt om Elektro-Radio i Emmaboda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 438 6 115 6 401 6 689 7 973 9 359 9 766 9 954 10 489 11 288
Övrig omsättning - 10 - - - - - - 52 9
Rörelseresultat (EBIT) 193 150 -229 -192 -360 -459 -81 -194 40 508
Resultat efter finansnetto 103 73 -306 -267 -433 -463 -135 -256 -13 462
Årets resultat 78 158 5 -267 -433 -463 -14 1 46 247
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 25 24 9 13 24 150 49 75 69
Omsättningstillgångar 2 122 1 982 1 979 2 121 2 527 3 173 3 528 3 711 4 173 4 147
Tillgångar 2 161 2 007 2 004 2 129 2 540 3 197 3 679 3 760 4 248 4 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 549 471 314 308 576 1 009 1 472 1 486 1 395 1 348
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 121 382 466
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Kortfristiga skulder 1 611 1 536 1 690 1 821 1 964 2 188 2 207 2 150 2 467 2 399
Skulder och eget kapital 2 161 2 007 2 004 2 129 2 540 3 197 3 679 3 760 4 248 4 216
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 279 270 259 249 239
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 795 783 864 962 1 151 805 776 778 758 699
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 333 310 369 374 432 413 406 392 424 337
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 438 6 125 6 401 6 689 7 973 9 359 9 766 9 954 10 541 11 297
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 479 2 038 2 134 1 672 1 993 2 340 2 442 2 489 2 622 2 822
Personalkostnader per anställd (tkr) 373 361 407 337 400 381 370 362 363 323
Rörelseresultat, EBITDA 196 155 -225 -188 -349 -436 -57 -169 66 530
Nettoomsättningförändring 21,64% -4,47% -4,31% -16,10% -14,81% -4,17% -1,89% -5,10% -7,08% -%
Du Pont-modellen 8,93% 7,52% -11,38% -8,97% -14,09% -12,73% -2,07% -4,97% 1,01% 12,22%
Vinstmarginal 2,59% 2,47% -3,56% -2,86% -4,49% -4,35% -0,78% -1,88% 0,41% 4,56%
Bruttovinstmarginal 26,47% 30,89% 27,04% 28,87% 26,53% 21,47% 23,73% 23,48% 23,82% 23,85%
Rörelsekapital/omsättning 6,87% 7,29% 4,51% 4,48% 7,06% 10,52% 13,53% 15,68% 16,26% 15,49%
Soliditet 25,40% 23,47% 15,67% 14,47% 22,68% 31,56% 40,01% 41,84% 39,31% 39,93%
Kassalikviditet 17,63% 20,77% 26,15% 19,93% 18,43% 20,66% 28,18% 41,81% 43,01% 51,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...