Visa allt om Trojabageriet Aktiebolag
Visa allt om Trojabageriet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 999 2 000 2 599 600 500 600 600 200 100 0
Årets resultat 999 2 000 2 599 600 500 600 600 200 100 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 516 3 817 600 600 600 818 818 600 600 600
Omsättningstillgångar 2 2 2 219 220 120 2 2 2 2 2
Tillgångar 2 518 3 819 2 819 820 720 820 820 602 602 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 318 3 819 2 819 820 720 820 820 420 320 320
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 200 0 0 0 0 0 0 182 282 282
Skulder och eget kapital 2 518 3 819 2 819 820 720 820 820 602 602 602
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 0 1 000 600 500 600 600 200 100 100
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 52,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 69,77% 53,16% 53,16%
Kassalikviditet 0,17% -% -% -% -% -% -% 1,10% 0,71% 0,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...