Visa allt om Elbe Butik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -3 -4 -3 -5 -7 -10 -13 -47 0
Resultat efter finansnetto 0 -3 -4 -3 -4 -7 -6 10 399 6 359 3 000
Årets resultat 0 0 0 0 1 -7 -11 10 874 6 519 2 998
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000
Omsättningstillgångar 152 152 152 152 183 147 154 500 493 483
Tillgångar 152 152 152 152 183 147 154 20 500 20 493 20 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 141 141 141 141 140 147 20 158 13 184 7 165
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
Kortfristiga skulder 12 12 12 12 43 7 7 342 7 309 12 518
Skulder och eget kapital 152 152 152 152 183 147 154 20 500 20 493 20 483
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 20 000 3 900 500
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -3 -4 -3 -5 -7 -10 -13 -47 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 77,05% 95,24% 95,45% 98,33% 64,33% 34,98%
Kassalikviditet 1 266,67% 1 266,67% 1 266,67% 1 266,67% 425,58% 2 100,00% 2 200,00% 146,20% 6,75% 3,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...