Visa allt om Elbe Butik Aktiebolag
Visa allt om Elbe Butik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 0 -3 -4 -3 -5 -7 -10 -13 -47
Resultat efter finansnetto -4 0 -3 -4 -3 -4 -7 -6 10 399 6 359
Årets resultat 18 0 0 0 0 1 -7 -11 10 874 6 519
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000
Omsättningstillgångar 162 152 152 152 152 183 147 154 500 493
Tillgångar 162 152 152 152 152 183 147 154 20 500 20 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 159 141 141 141 141 141 140 147 20 158 13 184
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 12 12 12 12 43 7 7 342 7 309
Skulder och eget kapital 162 152 152 152 152 183 147 154 20 500 20 493
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 3 900
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 0 -3 -4 -3 -5 -7 -10 -13 -47
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,15% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 77,05% 95,24% 95,45% 98,33% 64,33%
Kassalikviditet 4 050,00% 1 266,67% 1 266,67% 1 266,67% 1 266,67% 425,58% 2 100,00% 2 200,00% 146,20% 6,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...