Visa allt om Boxolution Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09
Nettoomsättning 464 903 1 498 543 1 110 1 225 920 2 113 1 870 2 549
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 29 74 662 18 136 -130 -19 -19 -122 168
Resultat efter finansnetto -122 -129 580 16 133 -134 -17 -23 -116 157
Årets resultat 0 100 350 16 133 -134 -17 -23 -116 157
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 357 3 400 3 405 5 5 29 13 21 58 42
Omsättningstillgångar 175 210 672 271 215 180 302 311 294 584
Tillgångar 3 532 3 610 4 077 276 220 209 315 332 352 626
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 375 375 450 100 84 -48 86 83 86 167
Obeskattade reserver 175 175 129 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 649 1 102 1 720 0 0 0 0 0 1 39
Kortfristiga skulder 2 333 1 959 1 778 175 136 258 229 249 266 420
Skulder och eget kapital 3 532 3 610 4 077 276 220 209 315 332 352 626
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
2006-09
Löner till styrelse & VD - 204 179 20 200 96 0 0 137 236
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 9 98 92 42 99 46 29 27 73 93
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 464 903 1 498 543 1 110 1 225 920 2 113 1 870 2 549
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 464 903 1 498 543 1 110 1 225 920 2 113 1 870 637
Personalkostnader per anställd (tkr) 20 321 294 96 327 152 61 50 232 91
Rörelseresultat, EBITDA 29 74 662 18 136 -122 -11 -11 -113 176
Nettoomsättningförändring -48,62% -39,72% 175,87% -51,08% -9,39% 33,15% -56,46% 12,99% -26,64% -%
Du Pont-modellen 0,82% 2,05% 16,26% 6,88% 61,82% -62,20% -4,13% -6,33% -32,39% 27,32%
Vinstmarginal 6,25% 8,19% 44,26% 3,50% 12,25% -10,61% -1,41% -0,99% -6,10% 6,71%
Bruttovinstmarginal 27,80% 57,59% 71,83% 44,38% 57,39% 20,33% 30,11% 38,71% 24,17% 37,58%
Rörelsekapital/omsättning -465,09% -193,69% -73,83% 17,68% 7,12% -6,37% 7,93% 2,93% 1,50% 6,43%
Soliditet 14,48% 14,17% 13,37% 36,23% 38,18% -22,97% 27,30% 25,00% 24,43% 26,68%
Kassalikviditet 7,29% 10,46% 37,51% 151,43% 146,32% 69,77% 131,88% 124,90% 110,53% 139,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...