Visa allt om Måleri Pilevallen Aktiebolag
Visa allt om Måleri Pilevallen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582
Övrig omsättning - - - - - - - - - 56
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 57
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 -38 40
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 -38 40
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 12 43 107
Tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 12 43 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -9 -10 28
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 10 10 10 10 10 10 7 2 12
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 15 50 67
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 0 0 0 12 43 107
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 291
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 172
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 57
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 53,27%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 9,79%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 79,21%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 6,87%
Soliditet -% -% -% -% -% -% -% -75,00% -23,26% 26,17%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% 80,00% 86,00% 159,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...