Visa allt om Måleri Pilevallen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 582 1 600
Övrig omsättning - - - - - - - - 56 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 -34 57 -110
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 -38 40 -131
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 -38 40 -131
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 12 43 107 259
Tillgångar 0 0 0 0 0 0 12 43 107 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -10 -10 -10 -10 -10 -10 -9 -10 28 -12
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 10 10 10 10 10 7 2 12 28
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 15 50 67 246
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 0 0 12 43 107 262
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 90 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 159 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 68 257
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 638 1 600
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 291 533
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 172 390
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 -34 57 -101
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -63,62% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 53,27% -41,98%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 9,79% -6,88%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 79,21% 78,19%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 6,87% 0,81%
Soliditet -% -% -% -% -% -% -75,00% -23,26% 26,17% -4,58%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% 80,00% 86,00% 159,70% 105,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...