Visa allt om Café Kanape Aktiebolag
Visa allt om Café Kanape Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 364 11 165 11 388 11 594 11 734 11 444 11 089 16 108 17 057 16 740
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 135 39 150 111 422 355 350 122 1 075 1 113
Resultat efter finansnetto 128 26 136 95 402 339 335 111 1 068 1 098
Årets resultat 98 -4 109 10 -28 17 -18 -7 -4 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 172 0 0 11 23 34 58 35 65 93
Omsättningstillgångar 664 773 750 696 666 745 953 812 1 112 1 111
Tillgångar 836 773 750 708 688 779 1 011 847 1 176 1 204
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 226 230 121 111 139 121 139 146 150
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 8 10 13 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 592 547 520 587 578 640 882 698 1 017 1 034
Skulder och eget kapital 836 773 750 708 688 779 1 011 847 1 176 1 204
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 232 1 767 1 828 1 757 1 812 1 731 1 758 3 182 3 165 3 015
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 339 514 541 556 592 552 595 997 957 1 031
Utdelning till aktieägare 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 364 11 165 11 388 11 594 11 734 11 444 11 089 16 108 17 057 16 740
Nyckeltal
Antal anställda 7 9 9 6 6 6 6 15 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 195 1 241 1 265 1 932 1 956 1 907 1 848 1 074 853 881
Personalkostnader per anställd (tkr) 223 254 264 386 402 382 398 279 216 213
Rörelseresultat, EBITDA 136 39 161 122 433 379 384 151 1 104 1 136
Nettoomsättningförändring -25,09% -1,96% -1,78% -1,19% 2,53% 3,20% -31,16% -5,56% 1,89% -%
Du Pont-modellen 16,15% 5,05% 20,00% 15,68% 61,34% 45,57% 34,62% 14,40% 91,41% 92,44%
Vinstmarginal 1,61% 0,35% 1,32% 0,96% 3,60% 3,10% 3,16% 0,76% 6,30% 6,65%
Bruttovinstmarginal 35,89% 35,19% 37,23% 36,09% 37,44% 36,20% 36,66% 39,96% 44,47% 45,01%
Rörelsekapital/omsättning 0,86% 2,02% 2,02% 0,94% 0,75% 0,92% 0,64% 0,71% 0,56% 0,46%
Soliditet 29,19% 29,24% 30,67% 17,09% 16,13% 17,84% 12,55% 17,26% 13,21% 13,65%
Kassalikviditet 112,16% 141,32% 144,23% 118,57% 115,22% 116,41% 108,05% 113,75% 105,51% 103,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...