Visa allt om Sicomant Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 -26 -15 -18 -14 -11 -12 0 0 0
Resultat efter finansnetto -23 -28 -9 -8 -14 -11 -12 0 0 0
Årets resultat -23 -28 -9 -8 -14 -11 -12 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 333 333 340 338 325 42 68 65 65 65
Tillgångar 333 333 340 338 325 42 68 65 65 65
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -43 -20 8 17 25 39 49 61 61 61
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 376 353 333 321 301 4 19 4 4 4
Skulder och eget kapital 333 333 340 338 325 42 68 65 65 65
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -23 -26 -15 -18 -14 -11 -12 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -12,91% -6,01% 2,35% 5,03% 7,69% 92,86% 72,06% 93,85% 93,85% 93,85%
Kassalikviditet 88,56% 94,33% 102,10% 105,30% 107,97% 1 050,00% 357,89% 1 625,00% 1 625,00% 1 625,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...