Visa allt om Videovision R. Asker Aktiebolag
Visa allt om Videovision R. Asker Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 16 17 20 44 18 40 49 38 32
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 8 8 7 24 2 24 34 23 14
Resultat efter finansnetto -6 8 8 7 25 2 24 35 24 13
Årets resultat 0 10 8 6 13 1 13 19 13 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 5 7 10
Omsättningstillgångar 344 351 344 331 327 295 297 288 241 237
Tillgångar 344 351 344 331 327 295 299 292 248 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 286 287 276 268 261 249 248 235 216 202
Obeskattade reserver 17 24 28 31 32 26 26 20 11 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 40 41 39 33 33 21 26 38 22 39
Skulder och eget kapital 344 351 344 331 327 295 299 292 248 246
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 16 17 20 44 18 40 49 38 32
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 32
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 8 8 7 24 4 26 36 25 16
Nettoomsättningförändring -6,25% -5,88% -15,00% -54,55% 144,44% -55,00% -18,37% 28,95% 18,75% -%
Du Pont-modellen -1,74% 2,28% 2,33% 2,11% 7,34% 0,68% 8,03% 12,33% 9,68% 5,69%
Vinstmarginal -40,00% 50,00% 47,06% 35,00% 54,55% 11,11% 60,00% 73,47% 63,16% 43,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 026,67% 1 937,50% 1 794,12% 1 490,00% 668,18% 1 522,22% 677,50% 510,20% 576,32% 618,75%
Soliditet 86,99% 87,10% 86,58% 87,87% 87,03% 90,90% 89,35% 85,41% 90,29% 83,58%
Kassalikviditet 860,00% 856,10% 882,05% 1 003,03% 990,91% 1 404,76% 1 142,31% 757,89% 1 095,45% 607,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...