Visa allt om ERCA Pewab Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-04
Nettoomsättning 798 723 779 843 805 789 792 826 1 087 808
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 146 295 346 157 272 284 424 354 227 229
Resultat efter finansnetto 2 155 153 -143 -41 79 148 22 58 220
Årets resultat 1 1 0 8 45 121 140 96 27 357
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 588 2 552 2 675 2 765 2 885 3 006 3 127 3 248 3 369 3 534
Omsättningstillgångar 7 774 7 398 7 437 7 512 7 688 7 702 7 631 7 592 7 573 722
Tillgångar 10 361 9 950 10 112 10 277 10 573 10 708 10 758 10 840 10 942 4 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 937 3 936 3 935 3 935 3 927 3 882 3 761 3 621 3 525 3 498
Obeskattade reserver 73 75 71 63 218 322 410 460 578 566
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 515 5 610 5 730 5 850 5 970 6 090 6 210 6 330 6 450 0
Kortfristiga skulder 836 329 376 429 458 414 377 429 389 192
Skulder och eget kapital 10 361 9 950 10 112 10 277 10 573 10 708 10 758 10 840 10 942 4 256
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 798 723 779 843 805 789 792 826 1 087 808
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 808
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 61
Rörelseresultat, EBITDA 279 418 468 277 393 405 545 475 390 352
Nettoomsättningförändring 10,37% -7,19% -7,59% 4,72% 2,03% -0,38% -4,12% -24,01% 34,53% -%
Du Pont-modellen 1,45% 2,97% 3,44% 1,55% 2,58% 2,65% 3,96% 3,27% 2,16% 5,38%
Vinstmarginal 18,80% 40,94% 44,67% 18,86% 33,91% 35,99% 53,79% 42,98% 21,71% 28,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 869,42% 977,73% 906,42% 840,21% 898,14% 923,70% 915,91% 867,19% 660,90% 65,59%
Soliditet 38,55% 40,15% 39,43% 38,74% 38,66% 38,47% 37,70% 36,46% 36,02% 91,77%
Kassalikviditet 929,90% 2 248,63% 1 977,93% 1 751,05% 1 678,60% 1 860,39% 2 024,14% 1 769,70% 1 946,79% 376,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...