Visa allt om Trämäklaren G & F Hyvleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 2 248 1 190
Övrig omsättning 19 - - - - 809 279 15 195 -
Rörelseresultat (EBIT) 19 0 0 0 0 729 102 -167 -124 5
Resultat efter finansnetto 19 0 0 -2 0 716 53 -226 -173 -34
Årets resultat 1 0 0 -2 0 -95 2 3 146 1
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 459 1 551 1 475 1 262
Omsättningstillgångar 187 197 206 199 311 317 266 200 253 313
Tillgångar 187 197 206 199 311 317 1 725 1 752 1 728 1 575
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 187 186 186 186 189 189 283 281 278 132
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 703 822 980 883
Kortfristiga skulder 0 11 20 12 122 129 738 649 280 560
Skulder och eget kapital 187 197 206 199 311 317 1 725 1 752 1 728 1 575
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 270 774
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 74 235
Utdelning till aktieägare 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 0 0 0 0 809 279 17 443 1 190
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 248 298
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 283 199
Rörelseresultat, EBITDA 19 0 0 0 0 764 174 -92 -68 55
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -99,19% -79,16% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -9,47% -7,12% 0,38%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -8 300,00% -49,60% 0,50%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -22 450,00% -10,89% -20,76%
Soliditet 100,00% 94,42% 90,29% 93,47% 60,77% 59,62% 16,41% 16,04% 24,00% 8,38%
Kassalikviditet -% 1 790,91% 1 030,00% 1 658,33% 254,92% 245,74% 36,04% 30,82% 90,36% 54,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...