Visa allt om Trämäklaren G & F Hyvleri AB
Visa allt om Trämäklaren G & F Hyvleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 2 248
Övrig omsättning - 19 - - - - 809 279 15 195
Rörelseresultat (EBIT) 0 19 0 0 0 0 729 102 -167 -124
Resultat efter finansnetto 0 19 0 0 -2 0 716 53 -226 -173
Årets resultat 0 1 0 0 -2 0 -95 2 3 146
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 459 1 551 1 475
Omsättningstillgångar 120 187 197 206 199 311 317 266 200 253
Tillgångar 120 187 197 206 199 311 317 1 725 1 752 1 728
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 187 186 186 186 189 189 283 281 278
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 703 822 980
Kortfristiga skulder 0 0 11 20 12 122 129 738 649 280
Skulder och eget kapital 120 187 197 206 199 311 317 1 725 1 752 1 728
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
Utdelning till aktieägare 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 19 0 0 0 0 809 279 17 443
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 248
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 283
Rörelseresultat, EBITDA 0 19 0 0 0 0 764 174 -92 -68
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -99,19% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -9,47% -7,12%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -8 300,00% -49,60%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -22 450,00% -10,89%
Soliditet 100,00% 100,00% 94,42% 90,29% 93,47% 60,77% 59,62% 16,41% 16,04% 24,00%
Kassalikviditet -% -% 1 790,91% 1 030,00% 1 658,33% 254,92% 245,74% 36,04% 30,82% 90,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...