Visa allt om Bäckebol Skor AB
Visa allt om Bäckebol Skor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 9 796 9 937 9 849 10 618 8 824 4 431 8 852 11 967 11 662 13 953
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -71 -265 14 148 -468 712 -1 467 148 -483 -93
Resultat efter finansnetto -168 -346 -96 23 -578 685 -1 497 101 -523 -122
Årets resultat -168 -346 -96 23 -578 685 -1 497 101 -517 -122
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 004 1 160 1 319 1 482 1 181 1 193 1 181 223 311 308
Omsättningstillgångar 2 429 3 120 3 026 3 098 3 476 2 964 3 830 5 171 6 588 6 183
Tillgångar 3 433 4 280 4 344 4 580 4 657 4 157 5 011 5 394 6 899 6 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 866 1 034 1 380 1 596 1 572 2 241 1 556 3 083 2 982 3 499
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 710 1 630 1 843 1 840 2 165 648 1 195 0 862 0
Kortfristiga skulder 857 1 616 1 122 1 144 919 1 268 2 259 2 311 3 056 2 991
Skulder och eget kapital 3 433 4 280 4 344 4 580 4 657 4 157 5 011 5 394 6 899 6 490
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 620 - 512 739 699 222 616 695 648 729
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 200 1 823 1 203 1 082 1 111 420 1 156 1 447 1 358 1 142
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 582 626 644 668 626 209 625 652 682 731
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 90 0 30 0 0
Omsättning 9 796 9 937 9 849 10 618 8 824 4 431 8 852 11 967 11 662 13 953
Nyckeltal
Antal anställda - - 8 8 8 8 8 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 231 1 327 1 103 554 1 107 1 496 1 296 1 550
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 300 318 310 106 303 351 305 295
Rörelseresultat, EBITDA 85 -93 194 320 -367 753 -1 372 248 -377 9
Nettoomsättningförändring -1,42% 0,89% -7,24% 20,33% 99,14% -% -26,03% 2,62% -16,42% -%
Du Pont-modellen -2,07% -6,19% 0,32% 3,23% -10,03% 17,13% -29,22% 2,80% -6,97% -1,39%
Vinstmarginal -0,72% -2,67% 0,14% 1,39% -5,29% 16,07% -16,54% 1,26% -4,12% -0,65%
Bruttovinstmarginal 44,07% 46,19% 47,39% 47,72% 44,22% 50,19% 37,88% 44,67% 40,76% 36,39%
Rörelsekapital/omsättning 16,05% 15,14% 19,33% 18,40% 28,98% 38,28% 17,75% 23,90% 30,29% 22,88%
Soliditet 25,23% 24,16% 31,77% 34,85% 33,76% 53,91% 31,05% 57,16% 43,22% 53,91%
Kassalikviditet 43,29% 23,39% 35,56% 39,60% 33,41% 24,76% 12,39% 30,77% 11,39% 37,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...