Visa allt om Träprodukter, Lilian Sjöberg Aktiebolag
Visa allt om Träprodukter, Lilian Sjöberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 75 100 119 138 134 134 257 310 207 336
Övrig omsättning - - - 20 15 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -18 -23 33 21 -28 -10 12 -12 6
Resultat efter finansnetto -7 -18 -23 34 22 -28 -10 24 -3 8
Årets resultat -7 -10 1 18 13 0 16 37 3 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 7 9 11 13 18 24 29 34 45
Omsättningstillgångar 655 663 726 714 693 702 726 797 772 802
Tillgångar 660 670 735 725 707 720 749 825 806 848
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 619 625 635 634 616 603 602 586 549 546
Obeskattade reserver 0 0 8 33 25 20 53 91 121 135
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 44 92 58 66 97 94 148 136 167
Skulder och eget kapital 660 670 735 725 707 720 749 825 806 848
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 15 30 15 10 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 8 20 8 18 26 10 35 11 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 3 7 3 6 34 37 16 27 34
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 75 100 119 158 149 134 257 310 207 336
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 75 50 60 69 67 67 129 155 104 168
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 7 14 6 13 38 39 37 25 47
Rörelseresultat, EBITDA -5 -16 -21 35 26 -23 -5 17 0 26
Nettoomsättningförändring -25,00% -15,97% -13,77% 2,99% 0,00% -47,86% -17,10% 49,76% -38,39% -%
Du Pont-modellen -1,06% -2,69% -3,13% 4,55% 3,11% -3,89% -1,34% 2,91% -0,37% 0,94%
Vinstmarginal -9,33% -18,00% -19,33% 23,91% 16,42% -20,90% -3,89% 7,74% -1,45% 2,38%
Bruttovinstmarginal 92,00% 55,00% 49,58% 60,14% 92,54% 29,85% 81,71% 27,74% 57,00% 68,15%
Rörelsekapital/omsättning 818,67% 619,00% 532,77% 475,36% 467,91% 451,49% 245,91% 209,35% 307,25% 188,99%
Soliditet 93,79% 93,28% 87,24% 90,80% 89,73% 85,80% 85,59% 78,97% 78,92% 75,85%
Kassalikviditet 1 441,46% 1 268,18% 632,61% 1 032,76% 836,36% 543,30% 658,51% 397,30% 496,32% 411,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...