Visa allt om Skårby Snickeri AB
Visa allt om Skårby Snickeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 088 2 619 2 532 2 513 2 277 1 556 1 434 1 276 1 113 1 031
Övrig omsättning 271 204 272 276 299 276 280 261 285 272
Rörelseresultat (EBIT) 27 811 35 188 69 219 227 119 -62 -123
Resultat efter finansnetto 27 815 29 182 65 213 221 102 -65 -124
Årets resultat 13 635 17 132 44 190 141 102 -65 -124
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 102 111 120 146 163 240 237 200 287 136
Omsättningstillgångar 2 167 2 293 1 297 1 541 1 110 791 773 621 438 1 317
Tillgångar 2 269 2 404 1 417 1 686 1 272 1 031 1 009 821 724 1 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 319 806 172 455 323 329 140 -1 -103 -38
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 949 1 598 1 246 1 232 949 702 870 822 828 1 491
Skulder och eget kapital 2 269 2 404 1 417 1 686 1 272 1 031 1 009 821 724 1 453
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 676 425 558 528 562 529 440 440 457 422
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 226 199 196 185 166 168 175 160 171 139
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 359 2 823 2 804 2 789 2 576 1 832 1 714 1 537 1 398 1 303
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 696 1 310 1 266 1 257 1 139 778 717 638 557 516
Personalkostnader per anställd (tkr) 305 288 382 361 379 362 311 304 316 282
Rörelseresultat, EBITDA 36 820 60 233 164 296 325 212 51 -63
Nettoomsättningförändring -20,27% 3,44% 0,76% 10,36% 46,34% 8,51% 12,38% 14,65% 7,95% -%
Du Pont-modellen 1,28% 34,07% 2,61% 11,33% 5,42% 21,24% 22,50% 14,49% -8,56% -8,26%
Vinstmarginal 1,39% 31,27% 1,46% 7,60% 3,03% 14,07% 15,83% 9,33% -5,57% -11,64%
Bruttovinstmarginal 78,50% 75,22% 73,30% 73,70% 74,35% 69,92% 73,43% 83,62% 56,51% 51,02%
Rörelsekapital/omsättning 10,44% 26,54% 2,01% 12,30% 7,07% 5,72% -6,76% -15,75% -35,04% -16,88%
Soliditet 14,06% 33,53% 12,14% 26,99% 25,39% 31,91% 13,88% -0,12% -14,23% -2,62%
Kassalikviditet 111,19% 143,49% 100,48% 121,43% 112,22% 106,27% 83,68% 70,07% 47,46% 84,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...