Visa allt om Wiabro AB
Visa allt om Wiabro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 34 112 170 159 76 71 68
Övrig omsättning - - - 1 450 - - - 1 1 3
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 1 459 19 46 40 -22 -35 -43
Resultat efter finansnetto 0 -2 0 1 432 -8 9 7 -61 -75 -75
Årets resultat 0 -2 0 578 -8 7 5 3 82 -75
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 350 364 378 394 376 371
Omsättningstillgångar 128 433 620 1 302 614 519 510 511 521 434
Tillgångar 128 433 620 1 302 964 884 888 904 897 804
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 259 260 860 282 290 283 278 275 193
Obeskattade reserver 0 174 174 250 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 635 566 578 580 580 580
Kortfristiga skulder 0 1 186 192 47 28 27 47 42 31
Skulder och eget kapital 128 433 620 1 302 964 884 888 904 897 804
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 130 0 600 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 1 484 112 170 159 77 72 71
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 1 459 33 60 55 -7 -13 -19
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -69,64% -34,12% 6,92% 109,21% 7,04% 4,41% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 112,06% 3,73% 5,20% 4,50% -2,43% -3,90% -5,22%
Vinstmarginal -% -% -% 4 291,18% 32,14% 27,06% 25,16% -28,95% -49,30% -61,76%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 3 264,71% 506,25% 288,82% 303,77% 610,53% 674,65% 592,65%
Soliditet 100,00% 91,16% 63,83% 80,20% 29,25% 32,81% 31,87% 30,75% 30,66% 24,00%
Kassalikviditet -% 43 300,00% 333,33% 678,12% 1 306,38% 1 853,57% 1 888,89% 1 087,23% 1 240,48% 1 400,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...