Visa allt om Lars Samuelsson Produktions Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 50 31 52 150 127 309 254 330 255 400
Övrig omsättning 219 206 225 165 141 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 13 62 115 1 111 -66 115 7 -27
Resultat efter finansnetto 6 13 60 109 -4 108 -70 105 1 -32
Årets resultat 4 9 35 89 -4 108 -70 105 1 -32
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Omsättningstillgångar 684 604 693 607 568 616 540 656 649 712
Tillgångar 684 604 693 607 568 616 540 656 650 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 504 500 491 456 367 371 263 333 228 227
Obeskattade reserver 25 25 25 10 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 26 26 179 202 242 300 353 416
Kortfristiga skulder 154 78 151 115 21 42 35 22 69 72
Skulder och eget kapital 684 604 693 607 568 616 540 656 650 715
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 100 100 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 100 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 171 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 269 237 277 315 268 309 254 330 255 400
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 6 13 62 115 1 111 -66 115 9 -24
Nettoomsättningförändring 61,29% -40,38% -65,33% 18,11% -58,90% 21,65% -23,03% 29,41% -36,25% -%
Du Pont-modellen 1,17% 2,48% 8,95% 18,95% 0,18% 18,02% -12,22% 17,68% 1,23% -3,64%
Vinstmarginal 16,00% 48,39% 119,23% 76,67% 0,79% 35,92% -25,98% 35,15% 3,14% -6,50%
Bruttovinstmarginal 28,00% -383,87% 30,77% 78,67% -39,37% 81,23% 40,94% 61,21% 36,86% 33,25%
Rörelsekapital/omsättning 1 060,00% 1 696,77% 1 042,31% 328,00% 430,71% 185,76% 198,82% 192,12% 227,45% 160,00%
Soliditet 76,54% 86,01% 73,67% 76,34% 64,61% 60,23% 48,70% 50,76% 35,08% 31,75%
Kassalikviditet 390,26% 639,74% 321,19% 335,65% 1 690,48% 821,43% 622,86% 1 063,64% 285,51% 272,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...