Visa allt om Encitech Connectors AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-05 2009-05 2008-05 2007-05
Nettoomsättning 34 807 31 457 25 276 31 260 32 551 24 980 30 952 35 046 31 752 29 982
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 804 3 661 2 975 557 2 335 487 1 410 231 1 984 976
Resultat efter finansnetto 3 522 3 304 2 704 149 1 502 358 1 143 -92 1 708 762
Årets resultat 351 218 110 24 603 183 775 3 726 533
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-05 2009-05 2008-05 2007-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 706 79 469 149 212 164 188 266 317 299
Omsättningstillgångar 11 592 11 657 9 325 14 084 14 685 15 496 13 026 13 305 13 198 10 908
Tillgångar 13 298 11 736 9 794 14 233 14 897 15 660 13 214 13 571 13 516 11 207
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 700 3 349 3 131 3 021 2 997 2 395 2 212 1 437 2 359 2 632
Obeskattade reserver 913 734 943 933 1 249 950 859 656 751 216
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 473 3 454 2 456 3 193 3 976 4 987 5 073 5 372 3 877 3 519
Kortfristiga skulder 4 211 4 199 3 265 7 087 6 676 7 329 5 071 6 106 6 529 4 840
Skulder och eget kapital 13 298 11 736 9 794 14 233 14 897 15 660 13 214 13 571 13 516 11 207
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-05
2009-05
2008-05
2007-05
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 409 658 981 552 560
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 727 3 543 2 888 4 570 3 832 1 968 2 810 2 632 2 058 1 644
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 453 1 275 1 043 1 936 1 616 708 1 750 1 658 1 399 1 394
Utdelning till aktieägare 700 0 0 0 0 0 0 1 000 925 1 000
Omsättning 34 807 31 457 25 276 31 260 32 551 24 980 30 952 35 046 31 752 29 982
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 9 13 11 10 10 10 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 164 2 860 2 808 2 405 2 959 2 498 3 095 3 505 3 969 3 748
Personalkostnader per anställd (tkr) 464 429 399 483 478 310 522 527 501 450
Rörelseresultat, EBITDA 3 843 3 704 3 027 620 2 417 539 1 521 369 2 124 1 260
Nettoomsättningförändring 10,65% 24,45% -19,14% -3,97% 30,31% -% -11,68% 10,37% 5,90% -%
Du Pont-modellen 28,63% 31,22% 30,39% 3,92% 15,69% 3,11% 10,69% 1,77% 14,74% 8,83%
Vinstmarginal 10,94% 11,65% 11,77% 1,79% 7,18% 1,95% 4,57% 0,68% 6,27% 3,30%
Bruttovinstmarginal 39,24% 39,79% 38,86% 35,86% 40,94% 26,59% 22,18% 16,50% 21,33% 16,89%
Rörelsekapital/omsättning 21,21% 23,71% 23,98% 22,38% 24,60% 32,69% 25,70% 20,54% 21,00% 20,24%
Soliditet 33,18% 33,41% 39,48% 26,06% 26,30% 19,76% 21,53% 14,07% 21,45% 24,87%
Kassalikviditet 105,96% 102,12% 122,39% 83,67% 80,11% 101,02% 122,07% 108,40% 109,79% 113,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...