Visa allt om Craft Carrier Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 327 5 695 6 696 6 218 7 231 7 036 5 003 4 523 4 742 4 887
Övrig omsättning 79 80 24 857 45 1 063 500 443 177 111
Rörelseresultat (EBIT) 1 129 134 243 685 1 377 2 208 663 595 185 431
Resultat efter finansnetto 1 153 79 156 549 1 276 2 146 552 404 3 276
Årets resultat 654 250 351 273 616 1 019 285 200 23 288
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 500 6 413 7 325 7 033 6 127 5 310 5 770 5 212 5 425 5 464
Omsättningstillgångar 3 448 2 399 2 026 2 968 2 717 3 216 1 464 1 482 1 112 1 029
Tillgångar 8 948 8 812 9 350 10 001 8 845 8 526 7 234 6 694 6 536 6 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 770 3 116 2 866 2 515 2 367 2 152 1 333 1 247 1 138 1 115
Obeskattade reserver 1 426 1 126 1 386 1 699 1 546 1 128 383 234 123 167
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 235 3 202 3 463 3 775 3 632 3 445 3 736 4 164 4 293 4 265
Kortfristiga skulder 1 516 1 368 1 635 2 012 1 299 1 802 1 782 1 049 983 946
Skulder och eget kapital 8 948 8 812 9 350 10 001 8 845 8 526 7 234 6 694 6 536 6 493
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 360 363 327 470 307 225 233 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 668 1 509 1 227 1 127 1 171 1 161 771 681 826 758
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 568 436 441 386 458 525 359 343 378 348
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 125 400 200 200 90 0
Omsättning 6 406 5 775 6 720 7 075 7 276 8 099 5 503 4 966 4 919 4 998
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 4 4 5 4 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 055 1 139 1 339 1 555 1 808 1 407 1 251 1 131 948 1 222
Personalkostnader per anställd (tkr) 378 403 421 481 500 438 368 332 298 347
Rörelseresultat, EBITDA 1 955 1 060 1 149 1 730 2 152 2 761 1 323 1 163 767 1 023
Nettoomsättningförändring 11,10% -14,95% 7,69% -14,01% 2,77% 40,64% 10,61% -4,62% -2,97% -%
Du Pont-modellen 13,23% 1,57% 2,63% 7,03% 15,57% 25,90% 9,17% 8,93% 2,86% 6,65%
Vinstmarginal 18,71% 2,42% 3,67% 11,31% 19,04% 31,38% 13,25% 13,22% 3,94% 8,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,54% 18,10% 5,84% 15,37% 19,61% 20,10% -6,36% 9,57% 2,72% 1,70%
Soliditet 54,56% 45,33% 42,21% 37,67% 39,64% 34,99% 22,33% 21,15% 18,77% 19,02%
Kassalikviditet 215,57% 162,21% 112,91% 138,57% 173,36% 178,47% 73,29% 141,28% 113,12% 108,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...