Visa allt om Svenskt Limträ Aktiebolag
Visa allt om Svenskt Limträ Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 632 1 019 3 829 1 633 906 867
Övrig omsättning - - - - - 320 1 175 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -2 -2 -4 -28 3 75 1 2 0
Resultat efter finansnetto -3 -2 -1 -3 -26 4 76 11 4 0
Årets resultat -3 -2 -1 -3 -26 1 51 2 1 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 125 128 130 131 149 345 1 199 609 416 368
Tillgångar 125 128 130 131 149 345 1 199 609 416 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 128 130 131 134 160 159 108 106 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 15 185 1 039 501 310 263
Skulder och eget kapital 125 128 130 131 149 345 1 199 609 416 368
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 632 1 339 5 004 1 633 906 867
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -2 -2 -4 -28 3 75 1 2 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -37,98% -73,39% 134,48% 80,24% 4,50% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -17,45% 1,16% 6,26% 1,81% 0,96% 0,00%
Vinstmarginal -% -% -% -% -4,11% 0,39% 1,96% 0,67% 0,44% 0,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 18,45% -1,72% 100,00% 100,00% 99,65%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 21,20% 15,70% 4,18% 6,61% 11,70% 12,11%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,93% 46,38% 13,26% 17,73% 25,48% 28,53%
Kassalikviditet -% -% -% -% 993,33% 186,49% 115,40% 121,56% 134,19% 139,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...