Visa allt om Förvaltnings Aktiebolag Boris Lindeberg B.L.A.B.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 172 587 476 0 0 7 147
Övrig omsättning - - - - 28 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -123 -151 -44 -150 198 170 -95 -212 -138 53
Resultat efter finansnetto -67 -73 -36 -188 136 191 -100 -104 1 325 186
Årets resultat 558 267 239 307 286 291 -100 -104 1 275 186
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 982 1 238 1 379 1 304 1 333 1 373 1 238 1 323 1 323 1 038
Omsättningstillgångar 350 806 734 984 927 829 182 341 1 547 177
Tillgångar 3 333 2 044 2 113 2 288 2 259 2 202 1 420 1 664 2 870 1 215
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 795 478 481 512 490 519 408 708 1 713 437
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 542 773 845 1 140 910 638 550 650 0 0
Kortfristiga skulder 995 794 787 636 858 1 045 463 306 1 157 777
Skulder och eget kapital 3 333 2 044 2 113 2 288 2 259 2 202 1 420 1 664 2 870 1 215
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 100 125 0 110 100 0 48 145 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 72 111 190 0 0 3 63
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 10 13 0 25 51 68 15 47 1 17
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 172 615 476 0 0 7 147
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 86 587 476 - - 7 147
Personalkostnader per anställd (tkr) 110 138 - 104 273 258 63 192 4 81
Rörelseresultat, EBITDA -123 -151 -44 -122 239 170 -95 -212 -138 53
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -70,70% 23,32% -% -% -100,00% -95,24% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -5,33% 9,38% 11,31% -% -% 47,04% 16,79%
Vinstmarginal -% -% -% -70,93% 36,12% 52,31% -% -% 19 285,71% 138,78%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 99,66% 100,00% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 202,33% 11,75% -45,38% -% -% 5 571,43% -408,16%
Soliditet 23,85% 23,39% 22,76% 22,38% 21,69% 23,57% 28,73% 42,55% 59,69% 35,97%
Kassalikviditet 35,18% 101,51% 93,27% 154,72% 108,04% 79,33% 39,31% 111,44% 133,71% 22,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...