Visa allt om Sofiebergs Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 459 471 552 643 1 066 1 111 1 512 1 614 2 164 2 746
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -130 -21 -215 -218 -2 -301 -442 396 -65 3
Resultat efter finansnetto -123 -16 -211 -215 0 -299 -440 396 -63 21
Årets resultat -123 -16 -211 -215 0 -299 -440 396 -63 21
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 34 96 171 246 338 143 188 257 249
Omsättningstillgångar 2 544 2 498 2 349 2 526 2 656 2 586 3 006 3 396 2 569 2 536
Tillgångar 2 579 2 533 2 445 2 697 2 902 2 924 3 148 3 583 2 826 2 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 120 120 120 121 121 175 615 219 281
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 383 2 363 2 289 2 501 2 715 2 715 2 837 2 782 2 376 2 376
Kortfristiga skulder 76 50 35 76 66 88 137 186 231 128
Skulder och eget kapital 2 579 2 533 2 445 2 697 2 902 2 924 3 148 3 583 2 826 2 785
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 12 12 12 12 12 12 17 24 24 21
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 5 3 3 3 3 6 12 14 14 12
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 459 471 552 643 1 066 1 111 1 512 1 614 2 164 2 746
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 459 471 552 643 1 066 1 111 1 512 1 614 2 164 2 746
Personalkostnader per anställd (tkr) 22 17 24 26 36 28 54 78 52 39
Rörelseresultat, EBITDA -130 40 -140 -143 90 -206 -397 474 14 120
Nettoomsättningförändring -2,55% -14,67% -14,15% -39,68% -4,05% -26,52% -6,32% -25,42% -21,19% -%
Du Pont-modellen -4,77% -0,59% -8,59% -7,97% 0,00% -10,23% -13,98% 11,05% -2,19% 0,75%
Vinstmarginal -26,80% -3,18% -38,04% -33,44% 0,00% -26,91% -29,10% 24,54% -2,87% 0,76%
Bruttovinstmarginal 35,29% 73,67% 24,28% 27,37% 47,84% 33,57% 12,50% 71,69% 34,61% 32,08%
Rörelsekapital/omsättning 537,69% 519,75% 419,20% 381,03% 242,96% 224,84% 189,75% 198,88% 108,04% 87,69%
Soliditet 4,69% 4,74% 4,91% 4,45% 4,17% 4,14% 5,56% 17,16% 7,75% 10,09%
Kassalikviditet 200,00% 118,00% 171,43% 202,63% 478,79% 126,14% 131,39% 119,89% 71,86% 291,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...