Visa allt om Förvaltnings Aktiebolag Safiren
Visa allt om Förvaltnings Aktiebolag Safiren

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 464 718 856 238 55 636 216 230 189 110
Övrig omsättning - 106 - - - - - - - 13
Rörelseresultat (EBIT) -97 125 -2 29 -39 -54 -252 -327 -203 18
Resultat efter finansnetto -112 110 -11 12 -7 186 -357 -577 529 -1
Årets resultat -112 100 -11 12 -7 186 -357 -577 529 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 110 272 167 202 357 2 824 2 866 2 862 88
Omsättningstillgångar 81 123 111 80 39 98 80 195 549 62
Tillgångar 152 233 383 247 241 456 2 903 3 062 3 410 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -218 -106 -205 -194 -206 -199 -384 -27 630 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 298 304 441 409 430 449 2 460 2 210 2 328 0
Kortfristiga skulder 71 35 147 31 17 205 828 879 452 49
Skulder och eget kapital 152 233 383 247 241 456 2 903 3 062 3 410 150
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 8 5 10 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0
Omsättning 464 824 856 238 55 636 216 230 189 123
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 464 718 856 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 8 5 21 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -59 170 73 31 14 12 -182 -262 -147 40
Nettoomsättningförändring -35,38% -16,12% 259,66% 332,73% -91,35% 194,44% -6,09% 21,69% 71,82% -%
Du Pont-modellen -63,82% 53,65% -0,52% 11,74% 9,13% 69,30% -8,68% -10,68% 16,33% 12,00%
Vinstmarginal -20,91% 17,41% -0,23% 12,18% 40,00% 49,69% -116,67% -142,17% 294,71% 16,36%
Bruttovinstmarginal 91,59% 92,34% 97,08% 86,13% 96,36% 95,60% 76,39% 68,26% 85,19% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,16% 12,26% -4,21% 20,59% 40,00% -16,82% -346,30% -297,39% 51,32% 11,82%
Soliditet -143,42% -45,49% -53,52% -78,54% -85,48% -43,64% -13,23% -0,88% 18,48% 67,33%
Kassalikviditet 114,08% 351,43% 75,51% 258,06% 229,41% 47,80% 9,66% 22,18% 121,46% 126,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...