Visa allt om Grythyttan Teknik & Handel Aktiebolag
Visa allt om Grythyttan Teknik & Handel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 56 108 77 16 663 472 351
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -3 -56 11 50 15 -77 112 -2 -1
Resultat efter finansnetto -6 -3 -56 11 50 15 -82 110 -2 -1
Årets resultat -6 -3 -56 11 50 15 -82 110 -2 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 7 12 18 11 4 0
Omsättningstillgångar 57 64 74 151 116 49 154 367 124 101
Tillgångar 57 64 74 151 122 61 172 378 128 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 51 54 100 83 34 19 101 -9 -8
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 12 20 51 39 28 153 277 137 108
Skulder och eget kapital 57 64 74 151 122 61 172 378 128 101
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 48 293 272 208
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 15 95 79 57
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 56 108 77 16 663 472 351
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 - 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 16 663 472 351
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 66 443 408 303
Rörelseresultat, EBITDA -6 -3 -56 18 55 20 -72 115 -1 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -48,15% 40,26% 381,25% -97,59% 40,47% 34,47% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 7,28% 40,98% 24,59% -44,77% 29,63% -1,56% -0,99%
Vinstmarginal -% -% -% 19,64% 46,30% 19,48% -481,25% 16,89% -0,42% -0,28%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 97,40% 100,00% 97,89% 98,09% 98,29%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 178,57% 71,30% 27,27% 6,25% 13,57% -2,75% -1,99%
Soliditet 89,47% 79,69% 72,97% 66,23% 68,03% 55,74% 11,05% 26,72% -7,03% -7,92%
Kassalikviditet 950,00% 533,33% 370,00% 296,08% 297,44% 175,00% 100,65% 132,49% 90,51% 93,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...