Visa allt om Stenbockens Kapitalservice Aktiebolag
Visa allt om Stenbockens Kapitalservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 804 26 407 368 1 104 616 670
Övrig omsättning - - - 225 98 169 92 - 68 257
Rörelseresultat (EBIT) -60 -11 -26 -54 12 55 -145 117 384 -10
Resultat efter finansnetto -63 -11 -28 -80 -4 45 -141 0 360 3
Årets resultat -63 -11 -28 -80 -4 45 -141 0 360 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 17 66 78 92 35 42 160
Omsättningstillgångar 291 651 676 738 1 304 1 395 1 564 2 147 2 321 1 805
Tillgångar 291 651 676 755 1 369 1 474 1 656 2 182 2 363 1 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 291 354 365 393 473 777 732 873 872 512
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 298 301 352 877 677 835 1 142 1 430 1 434
Kortfristiga skulder 0 0 10 10 20 20 89 167 60 19
Skulder och eget kapital 291 651 676 755 1 369 1 474 1 656 2 182 2 363 1 965
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 6 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 1 029 124 576 460 1 104 684 927
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -60 -11 -19 -35 24 68 -139 128 406 54
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 2 992,31% -93,61% 10,60% -66,67% 79,22% -8,06% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -5,70% 1,31% 4,48% -6,04% 5,41% 20,52% 1,48%
Vinstmarginal -% -% -% -5,35% 69,23% 16,22% -27,17% 10,69% 78,73% 4,33%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -128,36% 96,15% 6,88% -17,39% 52,45% 72,08% -12,84%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 90,55% 4 938,46% 337,84% 400,82% 179,35% 367,05% 266,57%
Soliditet 100,00% 54,38% 53,99% 52,05% 34,55% 52,71% 44,20% 40,01% 36,90% 26,06%
Kassalikviditet -% -% 6 760,00% 7 380,00% 1 930,00% 2 870,00% 921,35% 838,92% 1 885,00% 3 515,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...