Visa allt om Magneten Amigo AB
Visa allt om Magneten Amigo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 509 611 611 645 555 524 553 529 443 369
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 116 -9 121 74 36 -7 -8 36 91 -23
Resultat efter finansnetto 116 -10 118 74 33 -7 -9 32 79 -31
Årets resultat 90 7 90 41 23 -7 -9 26 79 -31
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 34 34 34 89 144 199 254 309 309
Omsättningstillgångar 268 439 493 459 345 274 254 259 230 158
Tillgångar 301 472 526 493 434 418 452 512 538 466
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 291 431 424 334 293 270 277 286 260 181
Obeskattade reserver 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 54 227
Kortfristiga skulder 10 42 84 140 141 148 175 226 224 58
Skulder och eget kapital 301 472 526 493 434 418 452 512 538 466
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 145 0 0 0 19 20 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 15 0 0 0 6 6 0 0 0
Utdelning till aktieägare 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 509 611 611 645 555 524 553 529 443 369
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 524 553 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 25 26 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 116 -9 121 129 91 48 47 91 91 -20
Nettoomsättningförändring -16,69% 0,00% -5,27% 16,22% 5,92% -5,24% 4,54% 19,41% 20,05% -%
Du Pont-modellen 38,54% -1,91% 23,00% 15,01% 8,29% -1,67% -1,77% 7,03% 16,91% -4,94%
Vinstmarginal 22,79% -1,47% 19,80% 11,47% 6,49% -1,34% -1,45% 6,81% 20,54% -6,23%
Bruttovinstmarginal 62,48% 100,00% 60,39% 57,36% 55,68% 58,59% 57,14% 57,84% 63,21% 49,32%
Rörelsekapital/omsättning 50,69% 64,98% 66,94% 49,46% 36,76% 24,05% 14,29% 6,24% 1,35% 27,10%
Soliditet 96,68% 91,31% 83,43% 70,59% 67,51% 64,59% 61,28% 55,86% 48,33% 38,84%
Kassalikviditet 630,00% 573,81% 347,62% 177,86% 90,78% 35,14% 32,57% 17,26% 23,21% 44,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...