Visa allt om Magneten Amigo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 611 611 645 555 524 553 529 443 369 339
Övrig omsättning - - - - - - - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) -9 121 74 36 -7 -8 36 91 -23 -48
Resultat efter finansnetto -10 118 74 33 -7 -9 32 79 -31 -58
Årets resultat 7 90 41 23 -7 -9 26 79 -31 -58
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 34 34 89 144 199 254 309 309 311
Omsättningstillgångar 439 493 459 345 274 254 259 230 158 167
Tillgångar 472 526 493 434 418 452 512 538 466 478
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 431 424 334 293 270 277 286 260 181 213
Obeskattade reserver 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 54 227 0
Kortfristiga skulder 42 84 140 141 148 175 226 224 58 266
Skulder och eget kapital 472 526 493 434 418 452 512 538 466 478
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 145 0 0 0 19 20 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 15 0 0 0 6 6 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 611 611 645 555 524 553 529 443 369 345
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 524 553 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 25 26 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 121 129 91 48 47 91 91 -20 -45
Nettoomsättningförändring 0,00% -5,27% 16,22% 5,92% -5,24% 4,54% 19,41% 20,05% 8,85% -%
Du Pont-modellen -1,91% 23,00% 15,01% 8,29% -1,67% -1,77% 7,03% 16,91% -4,94% -10,04%
Vinstmarginal -1,47% 19,80% 11,47% 6,49% -1,34% -1,45% 6,81% 20,54% -6,23% -14,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 60,39% 57,36% 55,68% 58,59% 57,14% 57,84% 63,21% 49,32% 37,46%
Rörelsekapital/omsättning 64,98% 66,94% 49,46% 36,76% 24,05% 14,29% 6,24% 1,35% 27,10% -29,20%
Soliditet 91,31% 83,43% 70,59% 67,51% 64,59% 61,28% 55,86% 48,33% 38,84% 44,56%
Kassalikviditet 573,81% 347,62% 177,86% 90,78% 35,14% 32,57% 17,26% 23,21% 44,83% 9,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...