Visa allt om Guttkes Fritidsstugor Aktiebolag
Visa allt om Guttkes Fritidsstugor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 199 322 402 362 468 332 470 390 454 463
Övrig omsättning - - - - - 9 10 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -120 -55 -96 -125 -71 -233 -45 -184 73 12
Resultat efter finansnetto -128 -58 -96 -130 -71 -242 -45 -181 78 13
Årets resultat -128 -58 -96 -130 -71 -230 -12 -126 27 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 569 612 655 698 745 793 847 969 1 043 852
Omsättningstillgångar 232 309 347 386 489 522 735 654 727 877
Tillgångar 801 921 1 001 1 084 1 234 1 316 1 581 1 623 1 771 1 730
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 254 311 407 537 608 838 849 976 949
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 12 45 100 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 648 648 656 655 654 674 674 674 674 695
Kortfristiga skulder 28 20 34 22 43 34 57 53 20 20
Skulder och eget kapital 801 921 1 001 1 084 1 234 1 316 1 581 1 623 1 771 1 730
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 199 322 402 362 468 341 480 390 454 463
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 332 470 390 454 463
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -77 -12 -53 -78 -22 -184 7 -110 133 66
Nettoomsättningförändring -38,20% -19,90% 11,05% -22,65% 40,96% -29,36% 20,51% -14,10% -1,94% -%
Du Pont-modellen -14,98% -5,97% -9,59% -11,53% -5,75% -17,71% -2,85% -11,09% 4,40% 0,75%
Vinstmarginal -60,30% -17,08% -23,88% -34,53% -15,17% -70,18% -9,57% -46,15% 17,18% 2,81%
Bruttovinstmarginal 99,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 102,51% 89,75% 77,86% 100,55% 95,30% 146,99% 144,26% 154,10% 155,73% 185,10%
Soliditet 15,61% 27,58% 31,07% 37,55% 43,52% 46,20% 53,56% 54,31% 59,18% 57,56%
Kassalikviditet 828,57% 1 545,00% 1 020,59% 1 754,55% 1 137,21% 1 535,29% 1 289,47% 1 233,96% 3 635,00% 4 385,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...