Visa allt om Ulfsby Såg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 1 - - - - 65 -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -17 -16 -57 -30 -25 -20 -19 29 -240
Resultat efter finansnetto -17 -14 -9 -42 -15 -21 -18 4 43 -231
Årets resultat -17 -14 -9 -42 -15 -21 -18 4 43 -201
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 17 26 34 43 51 60 69 77 86
Omsättningstillgångar 818 827 833 833 868 873 1 146 1 159 1 149 1 188
Tillgångar 827 844 859 868 911 925 1 206 1 227 1 227 1 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 547 565 579 588 630 645 926 943 939 897
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 2 0 0 4 7 97
Skulder och eget kapital 827 844 859 868 911 925 1 206 1 227 1 227 1 274
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 7
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 1 0 0 0 0 65 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -17 -7 -48 -21 -25 -11 -10 38 -231
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 66,14% 66,94% 67,40% 67,74% 69,15% 69,73% 76,78% 76,85% 76,53% 70,41%
Kassalikviditet -% -% -% -% 43 400,00% -% -% 28 975,00% 16 414,29% 1 224,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...