Visa allt om Black Line AB
Visa allt om Black Line AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 815 5 233 5 456 5 262 5 417 4 176 3 272 3 284 3 208 3 596
Övrig omsättning 4 70 65 75 233 - - 545 4 158
Rörelseresultat (EBIT) 33 -382 201 258 -161 -174 10 372 -4 -4
Resultat efter finansnetto -46 -472 110 157 -258 -234 -46 280 -54 -34
Årets resultat -46 -472 110 157 -258 -234 -46 280 -54 -34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 19 37 29 44 66 20 29 57 143
Omsättningstillgångar 2 482 2 187 2 575 2 658 2 631 2 379 2 327 2 378 2 437 2 396
Tillgångar 2 495 2 206 2 612 2 687 2 675 2 446 2 347 2 407 2 494 2 540
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 403 449 451 341 184 442 676 722 442 146
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 009 806 1 130 1 112 1 300 1 213 1 054 800 0 1 298
Kortfristiga skulder 1 082 951 1 031 1 235 1 191 791 617 885 2 052 1 096
Skulder och eget kapital 2 495 2 206 2 612 2 687 2 675 2 446 2 347 2 407 2 494 2 540
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 360 288 288 288 251 167
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 764 998 946 865 807 514 231 250 366 611
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 260 304 287 269 403 313 164 185 192 202
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 819 5 303 5 521 5 337 5 650 4 176 3 272 3 829 3 212 3 754
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 408 1 744 1 819 1 754 1 806 1 392 1 636 1 642 1 604 899
Personalkostnader per anställd (tkr) 528 442 410 381 581 402 377 458 472 269
Rörelseresultat, EBITDA 40 -364 215 273 -139 -155 19 412 69 85
Nettoomsättningförändring -7,99% -4,09% 3,69% -2,86% 29,72% 27,63% -0,37% 2,37% -10,79% -%
Du Pont-modellen 1,32% -17,32% 7,70% 9,60% -6,02% -7,11% 0,43% 15,45% -0,12% -0,08%
Vinstmarginal 0,69% -7,30% 3,68% 4,90% -2,97% -4,17% 0,31% 11,33% -0,09% -0,06%
Bruttovinstmarginal 36,24% 31,01% 33,12% 36,70% 36,35% 39,94% 41,23% 44,46% 48,63% 47,25%
Rörelsekapital/omsättning 29,08% 23,62% 28,30% 27,04% 26,58% 38,03% 52,26% 45,46% 12,00% 36,15%
Soliditet 16,15% 20,35% 17,27% 12,69% 6,88% 18,07% 28,80% 30,00% 17,72% 5,75%
Kassalikviditet 56,38% 52,58% 62,56% 50,12% 53,65% 73,58% 86,06% 56,84% 23,25% 46,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...