Visa allt om Byggnads Aktiebolaget Sören Holmberg
Visa allt om Byggnads Aktiebolaget Sören Holmberg

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 67 308 15 153 493 921 1 818 1 736 593 1 967
Övrig omsättning 19 16 - 58 - 126 - - 60 -
Rörelseresultat (EBIT) -76 100 -159 -166 -110 -5 -57 280 -575 -785
Resultat efter finansnetto -77 99 -123 -170 -113 -7 -59 331 -611 -802
Årets resultat -77 99 -123 -170 -113 -7 -59 331 -611 -802
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 51 51 62 78 107 66 100 173
Omsättningstillgångar 78 181 120 205 282 612 784 1 007 608 576
Tillgångar 128 231 171 256 344 690 891 1 073 708 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 200 101 94 264 378 385 444 113 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 62 0 0 0 0 344 318
Kortfristiga skulder 55 31 70 100 80 313 507 629 252 307
Skulder och eget kapital 128 231 171 256 344 690 891 1 073 708 749
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 5 5 5 5 179
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 4 197 485 440 239 493
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 4 120 181 163 86 217
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 86 324 15 211 493 1 047 1 818 1 736 653 1 967
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 1 1 2 2 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 153 493 921 909 868 198 492
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 21 18 353 336 303 118 237
Rörelseresultat, EBITDA -76 100 -159 -159 -94 11 -33 314 -502 -679
Nettoomsättningförändring -78,25% 1 953,33% -90,20% -68,97% -46,47% -49,34% 4,72% 192,75% -69,85% -%
Du Pont-modellen -59,38% 43,29% -69,59% -64,84% -31,98% -0,72% -6,40% 33,18% -80,37% -104,01%
Vinstmarginal -113,43% 32,47% -793,33% -108,50% -22,31% -0,54% -3,14% 20,51% -95,95% -39,60%
Bruttovinstmarginal 80,60% 83,44% 6,67% 66,01% 73,02% 86,86% 83,22% 90,09% 75,38% 91,15%
Rörelsekapital/omsättning 34,33% 48,70% 333,33% 68,63% 40,97% 32,46% 15,24% 21,77% 60,03% 13,68%
Soliditet 57,03% 86,58% 59,06% 36,72% 76,74% 54,78% 43,21% 41,38% 15,96% 16,56%
Kassalikviditet 23,64% 370,97% 45,71% 116,00% 230,00% 141,21% 116,57% 120,83% 129,76% 94,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...