Visa allt om Stig B. Karlssons Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Stig B. Karlssons Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 608 3 548 3 706 4 035 4 038 4 682 3 291 3 805 3 092 2 681
Övrig omsättning 282 99 91 563 103 71 72 79 969 411
Rörelseresultat (EBIT) 913 226 -6 776 239 498 -349 194 666 649
Resultat efter finansnetto 930 244 -19 766 218 461 -399 58 557 586
Årets resultat 162 62 48 331 124 133 3 22 179 232
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 986 1 403 1 574 1 674 622 849 1 693 2 643 3 593 1 671
Omsättningstillgångar 1 446 1 118 1 135 1 471 1 168 1 293 714 838 711 832
Tillgångar 4 432 2 521 2 709 3 145 1 790 2 141 2 406 3 481 4 303 2 503
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 783 721 659 711 450 396 390 507 585 506
Obeskattade reserver 1 538 827 670 759 454 416 156 577 577 283
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 190 325 502 679 0 208 640 1 135 1 896 924
Kortfristiga skulder 920 649 878 996 886 1 120 1 220 1 262 1 245 789
Skulder och eget kapital 4 432 2 521 2 709 3 145 1 790 2 141 2 406 3 481 4 303 2 503
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 265 366 281 431 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 323 1 476 1 531 1 412 1 341 1 039 717 929 896 569
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 594 681 757 689 672 584 99 547 573 368
Utdelning till aktieägare 650 100 100 100 70 70 127 120 100 100
Omsättning 3 890 3 647 3 797 4 598 4 141 4 753 3 363 3 884 4 061 3 092
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 902 887 927 1 009 808 936 823 761 618 670
Personalkostnader per anställd (tkr) 489 541 590 546 421 396 415 366 393 325
Rörelseresultat, EBITDA 1 145 310 256 1 141 801 1 342 601 1 144 1 327 1 055
Nettoomsättningförändring 1,69% -4,26% -8,15% -0,07% -13,75% 42,27% -13,51% 23,06% 15,33% -%
Du Pont-modellen 21,28% 10,08% -0,22% 24,67% 13,35% 23,26% -14,51% 5,63% 15,55% 25,97%
Vinstmarginal 26,14% 7,16% -0,16% 19,23% 5,92% 10,64% -10,60% 5,15% 21,64% 24,24%
Bruttovinstmarginal 99,72% 100,00% 98,62% 97,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,58% 13,22% 6,93% 11,77% 6,98% 3,70% -15,38% -11,14% -17,27% 1,60%
Soliditet 44,73% 54,19% 43,62% 40,39% 43,83% 32,82% 20,99% 26,50% 23,25% 28,36%
Kassalikviditet 157,17% 172,27% 129,27% 147,69% 131,83% 115,45% 58,52% 66,40% 57,11% 105,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...