Visa allt om P Erago System Aktiebolag
Visa allt om P Erago System Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 554 2 267 2 105 2 557 3 457 4 416 4 875 5 425 3 625 3 443
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 368 -391 -387 -80 -886 23 311 337 -138
Resultat efter finansnetto -13 328 -462 -420 -122 -888 34 336 258 -150
Årets resultat -13 328 -462 -420 -122 -888 25 292 258 -150
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 0 11 16 23 3 8 14 25 32
Omsättningstillgångar 1 807 1 601 1 668 1 767 1 978 2 136 2 503 2 529 2 050 1 406
Tillgångar 1 818 1 601 1 679 1 784 2 001 2 139 2 511 2 543 2 075 1 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 042 1 054 727 489 309 231 919 894 602 344
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 93 91 96 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 776 546 859 1 204 1 596 1 908 1 591 1 649 1 473 1 094
Skulder och eget kapital 1 818 1 601 1 679 1 784 2 001 2 139 2 511 2 543 2 075 1 438
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 148 294 303 308 55
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 135 233 248 370 367 328 126 186 74 322
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 52 118 83 119 135 213 156 170 133 145
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 554 2 267 2 105 2 557 3 457 4 416 4 875 5 425 3 625 3 443
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 554 2 267 2 105 2 557 3 457 2 208 2 438 2 713 1 813 1 722
Personalkostnader per anställd (tkr) 128 345 332 490 503 345 290 330 260 262
Rörelseresultat, EBITDA 5 379 -386 -380 -73 -881 29 322 352 -120
Nettoomsättningförändring -31,45% 7,70% -17,68% -26,03% -21,72% -9,42% -10,14% 49,66% 5,29% -%
Du Pont-modellen 0,28% 22,99% -23,11% -21,52% -3,80% -41,05% 1,63% 14,24% 17,01% -9,53%
Vinstmarginal 0,32% 16,23% -18,43% -15,02% -2,20% -19,88% 0,84% 6,67% 9,74% -3,98%
Bruttovinstmarginal 70,14% 79,75% 58,62% 54,13% 55,34% 60,08% 61,23% 65,60% 76,28% 65,23%
Rörelsekapital/omsättning 66,34% 46,54% 38,43% 22,02% 11,05% 5,16% 18,71% 16,22% 15,92% 9,06%
Soliditet 57,32% 65,83% 43,30% 27,41% 15,44% 10,80% 36,60% 35,16% 29,01% 23,92%
Kassalikviditet 48,20% 18,50% 30,62% 34,30% 18,92% 31,45% 35,20% 47,97% 34,62% 45,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...