Visa allt om AMAB Allmänna Maskinkonstruktioner AB
Visa allt om AMAB Allmänna Maskinkonstruktioner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 5 682 3 538 4 298 8 444 8 690 9 118
Övrig omsättning - - - 6 62 65 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 6 400 97 -50 1 351 983 1 685
Resultat efter finansnetto 0 -1 10 10 391 102 -55 1 397 3 105 2 229
Årets resultat 0 -1 -5 1 465 66 13 985 2 720 2 701
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 113 293 359 437 523 669
Omsättningstillgångar 116 182 183 361 1 423 4 742 4 523 5 491 5 187 7 415
Tillgångar 116 182 183 361 1 537 5 035 4 882 5 928 5 710 8 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 116 116 117 162 590 1 525 1 458 1 445 2 960 4 241
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 241 229 307 289 978
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 501 2 501 2 500 11 62
Kortfristiga skulder 0 65 65 199 946 768 693 1 676 2 449 2 804
Skulder och eget kapital 116 182 183 361 1 537 5 035 4 882 5 928 5 710 8 084
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 145 81 480 505 510
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 2 767 2 145 2 453 3 819 4 020 3 732
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 987 729 840 1 471 1 578 1 734
Utdelning till aktieägare 0 0 0 40 430 0 0 0 2 500 4 000
Omsättning 0 0 0 6 5 744 3 603 4 298 8 444 8 690 9 118
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 7 7 8 11 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 812 505 537 768 790 760
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 546 428 446 547 599 524
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 6 438 163 28 1 428 1 061 1 776
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -17,68% -49,10% -2,83% -4,69% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 27,72% 2,14% -0,88% 23,75% 54,55% 27,82%
Vinstmarginal -% -% -% -% 7,50% 3,05% -1,00% 16,67% 35,85% 24,67%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 8,39% 112,32% 89,11% 45,18% 31,51% 50,57%
Soliditet 100,00% 63,74% 63,93% 44,88% 38,39% 33,82% 33,32% 28,10% 55,48% 61,17%
Kassalikviditet -% 280,00% 281,54% 181,41% 150,42% 617,45% 652,67% 327,63% 211,80% 264,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...