Visa allt om Tönnerviks Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 995 995 995 488 491 646 477 476 465 465
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 488 534 498 -68 295 405 293 281 258 300
Resultat efter finansnetto 394 393 251 -218 177 298 168 134 145 221
Årets resultat 237 1 186 -188 48 165 121 96 105 159
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 696 5 641 5 792 5 777 2 934 2 960 2 883 2 961 3 044 3 126
Omsättningstillgångar 2 057 1 351 732 1 017 234 378 262 249 353 304
Tillgångar 10 753 6 992 6 524 6 794 3 168 3 338 3 144 3 210 3 398 3 429
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 357 290 289 103 291 394 328 407 512 456
Obeskattade reserver 90 0 65 65 95 74 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 700 6 363 6 010 2 615 2 615 2 615 2 614 2 653 2 693 2 732
Kortfristiga skulder 605 340 160 4 011 167 256 202 149 194 241
Skulder och eget kapital 10 753 6 992 6 524 6 794 3 168 3 338 3 144 3 210 3 398 3 429
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 169 0 0 0 150 100 150 200 50
Omsättning 995 995 995 488 491 646 477 476 465 465
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 664 710 674 58 372 507 371 359 339 391
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 103,89% -0,61% -23,99% 35,43% 0,21% 2,37% 0,00% -%
Du Pont-modellen 4,55% 7,65% 7,65% -1,00% 9,31% 12,13% 9,38% 8,79% 7,59% 8,75%
Vinstmarginal 49,15% 53,77% 50,15% -13,93% 60,08% 62,69% 61,84% 59,24% 55,48% 64,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 145,93% 101,61% 57,49% -613,52% 13,65% 18,89% 12,58% 21,01% 34,19% 13,55%
Soliditet 3,97% 4,15% 5,21% 2,22% 11,40% 13,44% 10,43% 12,68% 15,07% 13,30%
Kassalikviditet 340,00% 397,35% 457,50% 25,36% 140,12% 147,66% 129,70% 167,11% 181,96% 126,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...