Visa allt om Göranssons Färg i Sundborn AB
Visa allt om Göranssons Färg i Sundborn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 932 4 972 4 890 7 335 3 720 3 947 4 285 4 556 5 256 13 940
Övrig omsättning - - - 9 2 17 27 - 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 151 344 -38 200 -539 -207 -498 -186 -7 -311
Resultat efter finansnetto 105 296 -104 127 -607 -250 -546 -243 -336 -315
Årets resultat 105 296 -254 -123 -757 -110 4 285 -326 -215
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 729 1 486 1 531 1 543 1 607 1 683 1 763 1 761 1 237 870
Omsättningstillgångar 1 876 2 372 1 738 2 384 2 888 3 244 2 997 3 096 3 028 3 739
Tillgångar 3 605 3 858 3 269 3 927 4 495 4 928 4 760 4 857 4 265 4 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 467 2 362 2 066 2 320 2 443 3 200 3 587 3 582 3 298 3 623
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 128 138
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 618 960 680 907 780 830 881 935 0 0
Kortfristiga skulder 520 536 523 699 1 272 898 293 339 839 847
Skulder och eget kapital 3 605 3 858 3 269 3 927 4 495 4 928 4 760 4 857 4 265 4 609
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 454 - 0 0 0 0 0 0 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 312 0 498 606 579 551 555 435 592 2 036
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 118 123 185 220 210 199 208 173 199 863
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 932 4 972 4 890 7 344 3 722 3 964 4 312 4 556 5 264 13 940
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 932 4 972 2 445 3 668 1 860 1 974 2 143 2 278 2 628 1 072
Personalkostnader per anställd (tkr) 434 582 345 422 402 381 385 305 402 249
Rörelseresultat, EBITDA 265 459 68 302 -443 -115 -451 -141 41 -210
Nettoomsättningförändring -20,92% 1,68% -33,33% 97,18% -5,75% -7,89% -5,95% -13,32% -62,30% -%
Du Pont-modellen 4,19% 8,94% -1,13% 5,09% -11,95% -4,20% -10,44% -3,62% -7,27% -6,64%
Vinstmarginal 3,84% 6,94% -0,76% 2,73% -14,44% -5,24% -11,60% -3,86% -5,90% -2,20%
Bruttovinstmarginal 28,33% 30,11% 26,05% 22,21% 26,72% 27,62% 17,01% 20,06% 24,66% 31,01%
Rörelsekapital/omsättning 34,49% 36,93% 24,85% 22,97% 43,44% 59,44% 63,10% 60,51% 41,65% 20,75%
Soliditet 68,43% 61,22% 63,20% 59,08% 54,35% 64,94% 75,36% 73,75% 79,49% 80,76%
Kassalikviditet 22,50% 84,33% 88,34% 91,70% 89,94% 93,32% 490,10% 508,85% 212,51% 107,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...