Visa allt om G.E. Karlssons Biluthyrning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 55 201 212 194 157 255 282 432
Övrig omsättning - - 140 - - - 92 - 262 10
Rörelseresultat (EBIT) -52 -67 113 47 59 -15 81 62 281 72
Resultat efter finansnetto 120 99 474 3 164 71 -19 100 123 351 97
Årets resultat 84 103 405 3 165 75 38 79 98 132 78
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 366 156 237 99 176 264 242
Omsättningstillgångar 6 488 6 611 6 538 5 695 1 543 1 427 1 587 1 459 1 817 1 532
Tillgångar 6 488 6 611 6 538 6 062 1 700 1 663 1 686 1 635 2 081 1 774
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 109 5 025 4 922 4 516 1 351 1 276 1 238 1 160 1 562 1 430
Obeskattade reserver 269 265 300 293 319 357 433 448 491 319
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 110 1 321 1 316 1 252 29 30 15 28 29 25
Skulder och eget kapital 6 488 6 611 6 538 6 062 1 700 1 663 1 686 1 635 2 081 1 774
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
Omsättning 0 0 195 201 212 194 249 255 544 442
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -52 -67 116 100 139 99 171 150 395 222
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -72,64% -5,19% 9,28% 23,57% -38,43% -9,57% -34,72% -%
Du Pont-modellen -% -% 8,32% 52,69% 4,65% 1,02% 6,70% 11,93% 17,01% 6,43%
Vinstmarginal -% -% 989,09% 1 589,05% 37,26% 8,76% 71,97% 76,47% 125,53% 26,39%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 9 494,55% 2 210,45% 714,15% 720,10% 1 001,27% 561,18% 634,04% 348,84%
Soliditet 81,98% 79,14% 78,66% 78,06% 93,30% 92,55% 91,92% 90,68% 92,05% 93,56%
Kassalikviditet 584,50% 500,45% 496,81% 454,87% 5 320,69% 4 756,67% 10 580,00% 5 210,71% 6 265,52% 6 128,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...