Visa allt om Folkoperan Café och Restaurant Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 945 393 1 135 1 292 959 744 1 072 1 213 1 000 997
Övrig omsättning 1 140 855 820 752 752 755 751 684 820 773
Rörelseresultat (EBIT) 346 -498 -165 -114 -168 -218 23 1 27 356
Resultat efter finansnetto 346 -498 -165 -114 -167 -214 23 2 29 357
Årets resultat 46 0 0 0 0 0 17 1 21 257
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 402 185 127 137 32 44 15 9 15 29
Omsättningstillgångar 1 143 622 797 884 614 2 156 2 158 913 1 208 1 564
Tillgångar 1 545 807 924 1 021 646 2 200 2 173 922 1 223 1 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 189 143 143 143 143 143 143 143 143 143
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 618 0 0 131 135 1 746 1 604 376 680 1 017
Kortfristiga skulder 738 664 781 747 368 311 426 403 400 435
Skulder och eget kapital 1 545 807 924 1 021 646 2 200 2 173 922 1 223 1 595
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 793 453 698 674 718 677 658 624 630 383
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 246 142 230 197 223 178 163 178 204 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 085 1 248 1 955 2 044 1 711 1 499 1 823 1 897 1 820 1 770
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 648 197 568 646 480 744 1 072 1 213 1 000 997
Personalkostnader per anställd (tkr) 356 298 465 437 507 871 863 830 861 504
Rörelseresultat, EBITDA 447 -426 -117 -73 -156 -202 30 7 40 494
Nettoomsättningförändring 394,91% -65,37% -12,15% 34,72% 28,90% -30,60% -11,62% 21,30% 0,30% -%
Du Pont-modellen 22,39% -61,71% -17,86% -11,17% -25,85% -9,73% 1,06% 0,22% 2,37% 22,38%
Vinstmarginal 17,79% -126,72% -14,54% -8,82% -17,41% -28,76% 2,15% 0,16% 2,90% 35,81%
Bruttovinstmarginal 70,13% 57,76% 67,22% 69,58% 73,31% 70,03% 70,43% 66,69% 64,90% 73,52%
Rörelsekapital/omsättning 20,82% -10,69% 1,41% 10,60% 25,65% 247,98% 161,57% 42,04% 80,80% 113,24%
Soliditet 12,23% 17,72% 15,48% 14,01% 22,14% 6,50% 6,58% 15,51% 11,69% 8,97%
Kassalikviditet 148,78% 93,67% 96,54% 111,78% 155,71% 679,74% 497,42% 214,14% 288,25% 348,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...