Visa allt om Maths Marthinsson Elservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 325 3 157 3 066 3 197 3 310 3 117 2 838 2 812 4 425 3 016
Övrig omsättning 1 6 23 16 19 1 47 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 71 41 91 -78 62 15 -153 1 156 -60
Resultat efter finansnetto 72 43 93 -76 64 16 78 19 166 -73
Årets resultat 39 30 91 -76 64 16 113 12 118 3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 366 369 373 419 465 513 571 234 309 318
Omsättningstillgångar 1 596 1 555 1 568 1 415 1 404 1 488 1 422 1 708 1 775 2 291
Tillgångar 1 962 1 924 1 941 1 834 1 869 2 002 1 993 1 942 2 084 2 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 493 1 504 1 475 1 383 1 459 1 495 1 479 1 366 1 455 1 336
Obeskattade reserver 19 0 0 0 0 0 0 35 35 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
Kortfristiga skulder 449 420 467 450 410 507 514 541 595 1 114
Skulder och eget kapital 1 962 1 924 1 941 1 834 1 869 2 002 1 993 1 942 2 084 2 609
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 305 304 259 221 375 294
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 735 713 704 685 377 367 370 345 435 318
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 240 274 277 222 266 250 252 220 295 211
Utdelning till aktieägare 75 50 0 0 0 100 0 0 100 0
Omsättning 3 326 3 163 3 089 3 213 3 329 3 118 2 885 2 812 4 425 3 016
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 108 1 052 1 022 1 066 1 103 1 039 946 937 1 475 1 005
Personalkostnader per anställd (tkr) 328 332 328 317 320 309 296 268 354 278
Rörelseresultat, EBITDA 74 46 137 -32 110 72 -96 35 190 -23
Nettoomsättningförändring 5,32% 2,97% -4,10% -3,41% 6,19% 9,83% 0,92% -36,45% 46,72% -%
Du Pont-modellen 3,62% 2,18% 4,79% -4,09% 3,48% 0,80% 4,01% 1,03% 8,06% -1,99%
Vinstmarginal 2,14% 1,33% 3,03% -2,35% 1,96% 0,51% 2,82% 0,71% 3,80% -1,72%
Bruttovinstmarginal 41,26% 42,29% 46,93% 39,35% 40,85% 42,09% 37,39% 40,72% 41,99% 28,65%
Rörelsekapital/omsättning 34,50% 35,95% 35,91% 30,18% 30,03% 31,47% 31,99% 41,50% 26,67% 39,03%
Soliditet 76,85% 78,17% 75,99% 75,41% 78,06% 74,68% 74,21% 71,64% 71,03% 52,17%
Kassalikviditet 127,17% 138,81% 131,69% 126,00% 108,78% 107,89% 92,02% 139,37% 143,87% 97,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...