Visa allt om Georg G Johanssons Bil Aktiebolag
Visa allt om Georg G Johanssons Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -31 -21 -30 -18 -23 -23 -7 -12 -4 -5
Resultat efter finansnetto -31 -21 -30 -18 -23 -23 -7 -129 -3 -4
Årets resultat -31 -14 0 -1 30 -23 -7 -129 -4 -4
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 297 305 314 323 1 064 1 028 1 047 1 181 258 973
Omsättningstillgångar 5 23 29 733 1 7 4 7 912 60
Tillgångar 301 328 343 1 056 1 065 1 035 1 051 1 188 1 170 1 033
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 291 322 335 1 045 1 047 1 016 1 039 1 046 1 163 1 027
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0
Kortfristiga skulder 10 6 7 11 19 18 12 12 7 6
Skulder och eget kapital 301 328 343 1 056 1 065 1 035 1 051 1 188 1 170 1 033
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -22 -12 -21 -9 -14 -14 -7 -12 -4 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,68% 98,17% 97,67% 98,96% 98,31% 98,16% 98,86% 88,05% 99,40% 99,42%
Kassalikviditet 50,00% 383,33% 414,29% 6 663,64% 5,26% 38,89% 33,33% 58,33% 13 028,57% 1 000,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...