Visa allt om Transport Aktiebolaget Y. Larsson
Visa allt om Transport Aktiebolaget Y. Larsson

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 554 1 734 2 745 2 851 2 654 1 305 2 097 3 988 3 533 3 075
Övrig omsättning - 21 - - 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -112 -216 112 11 169 -381 107 756 840 725
Resultat efter finansnetto -131 -252 60 -3 191 -376 111 807 840 717
Årets resultat 417 4 1 0 98 1 263 759 576 455
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 2 335 2 837 3 345 749 657 753 1 225 1 731 2 183
Omsättningstillgångar 3 535 1 850 1 824 2 385 3 142 2 866 3 152 3 112 2 099 2 170
Tillgångar 3 655 4 186 4 661 5 730 3 891 3 523 3 905 4 337 3 830 4 353
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 945 2 527 2 524 2 522 2 514 2 415 2 414 2 152 1 393 817
Obeskattade reserver 119 782 1 042 984 989 953 1 355 1 622 1 937 1 922
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 419 670 922 0 0 0 0 0 157
Kortfristiga skulder 592 457 426 1 302 388 155 136 564 500 1 457
Skulder och eget kapital 3 655 4 186 4 661 5 730 3 891 3 523 3 905 4 337 3 830 4 353
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 200 320 320 320 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 358 360 568 647 612 271 283 568 362 312
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 131 142 234 259 193 148 171 326 264 217
Utdelning till aktieägare 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 554 1 755 2 745 2 851 2 657 1 305 2 097 3 988 3 533 3 075
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 554 867 1 373 1 426 1 327 653 1 049 1 994 1 767 1 538
Personalkostnader per anställd (tkr) 488 252 401 454 402 310 387 607 474 415
Rörelseresultat, EBITDA -80 286 620 135 230 -286 579 1 235 1 320 1 156
Nettoomsättningförändring -10,38% -36,83% -3,72% 7,42% 103,37% -37,77% -47,42% 12,88% 14,89% -%
Du Pont-modellen -3,04% -5,09% 2,40% 0,44% 4,99% -10,64% 2,92% 18,65% 22,27% 16,93%
Vinstmarginal -7,14% -12,28% 4,08% 0,88% 7,31% -28,74% 5,44% 20,29% 24,14% 23,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 63,16% 65,86% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 189,38% 80,33% 50,93% 37,99% 103,77% 207,74% 143,82% 63,89% 45,26% 23,19%
Soliditet 83,11% 74,94% 71,59% 56,67% 83,34% 88,49% 87,39% 76,55% 72,78% 50,56%
Kassalikviditet 597,13% 404,81% 428,17% 183,18% 809,79% 1 849,03% 2 317,65% 551,77% 419,80% 148,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...