Visa allt om Föreläsning & Författarforum i Norrköping AB
Visa allt om Föreläsning & Författarforum i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 43 80 87 96 273 256 23 18 216 555
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -33 37 51 -57 3 179 -7 -25 10 143
Resultat efter finansnetto -34 36 51 -58 3 179 -8 -26 12 142
Årets resultat -34 30 51 -58 2 140 -8 -26 8 132
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 3 4 5 7 11 15 15 19
Omsättningstillgångar 83 129 144 122 288 297 94 103 154 183
Tillgångar 83 129 147 126 293 304 105 118 170 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 110 131 79 138 236 95 103 129 141
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 35 77 6 9 8 2 16
Kortfristiga skulder 6 19 16 11 79 62 0 7 39 44
Skulder och eget kapital 83 129 147 126 293 304 105 118 170 201
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 84 140 0 0 0 32 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 5 0 0 0 0 12
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 26 45 0 0 0 10 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 0 0 0 20
Omsättning 43 80 87 96 273 256 23 18 216 555
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 1 1 0 - 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 43 - - 96 273 - - - 216 555
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 121 210 - - - 44 36
Rörelseresultat, EBITDA -33 40 52 -55 5 182 -2 -25 17 151
Nettoomsättningförändring -46,25% -8,05% -9,38% -64,84% 6,64% 1 013,04% 27,78% -91,67% -61,08% -%
Du Pont-modellen -39,76% 28,68% 34,69% -44,44% 1,71% 59,54% -5,71% -21,19% 7,06% 71,14%
Vinstmarginal -76,74% 46,25% 58,62% -58,33% 1,83% 70,70% -26,09% -138,89% 5,56% 25,77%
Bruttovinstmarginal 51,16% 97,50% 100,00% 97,92% 99,63% 96,09% 95,65% 66,67% 54,17% 96,22%
Rörelsekapital/omsättning 179,07% 137,50% 147,13% 115,62% 76,56% 91,80% 408,70% 533,33% 53,24% 25,05%
Soliditet 91,57% 85,27% 89,12% 62,70% 47,10% 77,63% 90,48% 87,29% 75,88% 70,15%
Kassalikviditet 1 383,33% 678,95% 900,00% 1 109,09% 364,56% 479,03% -% 1 471,43% 394,87% 415,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...