Visa allt om Föreläsning & Författarforum i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 80 87 96 273 256 23 18 216 555 138
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 37 51 -57 3 179 -7 -25 10 143 -4
Resultat efter finansnetto 36 51 -58 3 179 -8 -26 12 142 -6
Årets resultat 30 51 -58 2 140 -8 -26 8 132 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 4 5 7 11 15 15 19 10
Omsättningstillgångar 129 144 122 288 297 94 103 154 183 59
Tillgångar 129 147 126 293 304 105 118 170 201 70
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 131 79 138 236 95 103 129 141 9
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 35 77 6 9 8 2 16 51
Kortfristiga skulder 19 16 11 79 62 0 7 39 44 9
Skulder och eget kapital 129 147 126 293 304 105 118 170 201 70
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 84 140 0 0 0 32 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 5 0 0 0 0 12 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 26 45 0 0 0 10 4 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 0 0 0 20 0
Omsättning 80 87 96 273 256 23 18 216 555 138
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 0 - 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 96 273 - - - 216 555 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 121 210 - - - 44 36 -
Rörelseresultat, EBITDA 40 52 -55 5 182 -2 -25 17 151 -4
Nettoomsättningförändring -8,05% -9,38% -64,84% 6,64% 1 013,04% 27,78% -91,67% -61,08% 302,17% -%
Du Pont-modellen 28,68% 34,69% -44,44% 1,71% 59,54% -5,71% -21,19% 7,06% 71,14% -5,71%
Vinstmarginal 46,25% 58,62% -58,33% 1,83% 70,70% -26,09% -138,89% 5,56% 25,77% -2,90%
Bruttovinstmarginal 97,50% 100,00% 97,92% 99,63% 96,09% 95,65% 66,67% 54,17% 96,22% 88,41%
Rörelsekapital/omsättning 137,50% 147,13% 115,62% 76,56% 91,80% 408,70% 533,33% 53,24% 25,05% 36,23%
Soliditet 85,27% 89,12% 62,70% 47,10% 77,63% 90,48% 87,29% 75,88% 70,15% 12,86%
Kassalikviditet 678,95% 900,00% 1 109,09% 364,56% 479,03% -% 1 471,43% 394,87% 415,91% 633,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...