Visa allt om Stoneridge Nordic AB
Visa allt om Stoneridge Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 387 23 897 23 521 20 304 22 421 11 092 7 630 7 432 8 085 8 306
Övrig omsättning 164 157 207 73 203 143 342 129 94 138
Rörelseresultat (EBIT) 1 583 1 411 3 510 3 015 7 304 1 162 -366 -465 1 697 1 299
Resultat efter finansnetto 1 592 1 406 3 530 3 152 7 420 1 180 -338 -376 1 734 1 465
Årets resultat 906 803 2 298 1 898 4 078 864 -24 1 827 772
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 700 700 700 5 700 701 707 742 720 1 571 1 667
Omsättningstillgångar 15 962 17 598 12 607 9 627 15 919 8 377 6 930 7 690 7 100 7 018
Tillgångar 16 662 18 298 13 307 15 327 16 620 9 083 7 672 8 409 8 670 8 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 678 6 772 5 969 3 671 9 773 5 695 5 634 5 658 5 678 4 951
Obeskattade reserver 4 576 4 163 3 812 3 262 2 704 835 835 1 120 1 549 1 047
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 407 7 363 3 526 8 395 4 144 2 553 1 202 1 630 1 369 2 612
Skulder och eget kapital 16 662 18 298 13 307 15 327 16 620 9 083 7 672 8 409 8 670 8 684
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 926 479
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 22 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 637 589
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 20
Omsättning 26 551 24 054 23 728 20 377 22 624 11 235 7 972 7 561 8 179 8 444
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 4 043 4 153
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 755 729
Rörelseresultat, EBITDA 1 583 1 411 3 510 3 016 7 310 1 168 -359 -427 1 804 1 385
Nettoomsättningförändring 10,42% 1,60% 15,84% -9,44% 102,14% 45,37% 2,66% -8,08% -2,66% -%
Du Pont-modellen 9,58% 7,75% 26,72% 20,63% 44,65% 12,99% -4,37% -3,58% 24,36% 16,93%
Vinstmarginal 6,05% 5,93% 15,12% 15,57% 33,10% 10,64% -4,39% -4,05% 26,12% 17,70%
Bruttovinstmarginal 31,79% 34,77% 41,24% 43,35% 58,81% 56,90% 47,33% 43,45% 48,60% 43,07%
Rörelsekapital/omsättning 43,79% 42,83% 38,61% 6,07% 52,52% 52,51% 75,07% 81,54% 70,88% 53,05%
Soliditet 67,50% 54,76% 67,20% 39,64% 70,79% 69,47% 81,46% 76,87% 78,35% 65,69%
Kassalikviditet 329,11% 217,87% 323,91% 102,45% 363,22% 297,57% 510,57% 432,09% 447,92% 248,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...