Visa allt om Transmittor AB
Visa allt om Transmittor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 18 2 8 0 263 425
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 1
Rörelseresultat (EBIT) -8 -10 -5 -12 10 -2 -10 -62 -123 50
Resultat efter finansnetto -13 -7 -2 -9 10 -2 119 -61 -123 50
Årets resultat -13 -7 -2 -9 10 -2 119 -61 -68 46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 5 7 10 12 3 16 152
Omsättningstillgångar 111 123 126 129 135 212 271 135 184 297
Tillgångar 111 123 128 133 143 221 283 138 200 449
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 112 120 122 131 211 213 94 155 222
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 11 9 12 12 10 70 44 45 171
Skulder och eget kapital 111 123 128 133 143 221 283 138 200 449
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 24 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 8 8
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 18 2 8 0 264 426
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 263 425
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 32 52
Rörelseresultat, EBITDA -8 -8 -3 -10 12 0 -10 -62 -110 88
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 800,00% -75,00% -% -100,00% -38,12% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 6,99% -0,90% 42,05% -% -61,00% 11,36%
Vinstmarginal -% -% -% -% 55,56% -100,00% 1 487,50% -% -46,39% 12,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% 31,18% 51,06%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 683,33% 10 100,00% 2 512,50% -% 52,85% 29,65%
Soliditet 89,19% 91,06% 93,75% 91,73% 91,61% 95,48% 75,27% 68,12% 77,50% 58,26%
Kassalikviditet 1 009,09% 1 118,18% 1 400,00% 1 075,00% 1 125,00% 2 120,00% 387,14% 306,82% 391,11% 166,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...