Visa allt om Aktén & Co Aktiebolag
Visa allt om Aktén & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 0 93 143 231 263 307 337 753 894
Övrig omsättning - - 4 - 945 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -85 -101 -26 -39 588 75 103 -31 41 429
Resultat efter finansnetto -1 9 -25 -28 531 23 51 -93 -13 372
Årets resultat -1 9 59 -3 317 16 37 39 1 199
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 506 10 0 2 1 508 1 512 1 547 1 582 1 613
Omsättningstillgångar 384 41 671 871 1 265 69 62 91 115 234
Tillgångar 384 547 681 871 1 267 1 577 1 574 1 638 1 697 1 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 345 501 643 583 714 517 621 584 633 721
Obeskattade reserver 0 0 0 100 125 25 25 25 179 194
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 29 25 6 170 262 984 844 971 840 823
Kortfristiga skulder 9 21 32 18 166 52 83 57 44 109
Skulder och eget kapital 384 547 681 871 1 267 1 577 1 574 1 638 1 697 1 847
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 20 134 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 - 0 0 0 0 12
Utdelning till aktieägare 156 156 150 0 128 120 120 120 89 88
Omsättning 8 0 97 143 1 176 263 307 337 753 894
Nyckeltal
Antal anställda - 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 143 231 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 23 - 67 264 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -85 -101 -24 -39 588 106 138 4 84 487
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -34,97% -38,10% -12,17% -14,33% -8,90% -55,25% -15,77% -%
Du Pont-modellen 0,26% -% -2,06% -2,18% 46,49% 4,76% 6,54% -1,77% 2,59% 23,34%
Vinstmarginal 12,50% -% -15,05% -13,29% 254,98% 28,52% 33,55% -8,61% 5,84% 48,21%
Bruttovinstmarginal 12,50% -% 98,92% 71,33% -5,63% 94,68% 86,64% 64,09% 88,71% 90,60%
Rörelsekapital/omsättning 4 687,50% -% 687,10% 596,50% 475,76% 6,46% -6,84% 10,09% 9,43% 13,98%
Soliditet 89,84% 91,59% 94,42% 75,40% 63,62% 33,95% 40,62% 36,75% 44,90% 46,60%
Kassalikviditet 4 266,67% 195,24% 2 096,88% 4 838,89% 762,05% 132,69% 74,70% 159,65% 261,36% 214,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...