Visa allt om CNW Consulting Network Aktiebolag
Visa allt om CNW Consulting Network Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 809 1 323 776 1 145 100 209 4 243 7 646 7 296 6 044
Övrig omsättning - - - - - - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 179 418 67 124 -16 -214 21 1 102 937 1 019
Resultat efter finansnetto 167 415 65 122 -13 -214 16 1 115 949 1 012
Årets resultat 154 288 48 58 -13 -13 14 604 1 056 737
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 12 30 16 21 0 2 20 39 249
Omsättningstillgångar 853 872 573 624 349 545 1 446 2 671 3 097 2 290
Tillgångar 863 885 602 640 369 545 1 447 2 692 3 136 2 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 459 475 234 244 186 199 211 797 1 193 867
Obeskattade reserver 123 157 114 115 84 84 286 295 24 311
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 281 253 253 281 99 262 950 1 599 1 918 1 361
Skulder och eget kapital 863 885 602 640 369 545 1 447 2 692 3 136 2 539
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 615 485 394 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 270 - - -
Löner till övriga anställda 289 460 330 516 30 0 1 788 3 329 2 351 2 171
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 157 175 128 244 80 24 1 183 1 802 1 309 1 531
Utdelning till aktieägare 154 170 48 58 0 0 0 600 1 000 720
Omsättning 809 1 323 776 1 145 100 209 4 243 7 646 7 299 6 044
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 6 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 809 1 323 776 1 145 100 209 707 1 092 1 216 1 007
Personalkostnader per anställd (tkr) 462 686 526 876 39 52 620 843 707 720
Rörelseresultat, EBITDA 181 431 77 129 -11 -212 40 1 121 958 1 087
Nettoomsättningförändring -% 70,49% -32,23% 1 045,00% -52,15% -95,07% -44,51% 4,80% -% -%
Du Pont-modellen 19,47% 47,23% 11,13% 19,53% -2,98% -38,53% 1,45% 41,64% 30,42% 40,33%
Vinstmarginal 20,77% 31,59% 8,63% 10,92% -11,00% -100,48% 0,49% 14,66% 13,08% 16,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,85% 96,39% 97,64% 100,00% 48,80% 97,08% 99,73% 99,00% 98,79%
Rörelsekapital/omsättning 70,70% 46,79% 41,24% 29,96% 250,00% 135,41% 11,69% 14,02% 16,16% 15,37%
Soliditet 64,30% 67,51% 53,64% 51,37% 67,18% 47,87% 29,15% 37,50% 38,59% 42,97%
Kassalikviditet 303,56% 344,66% 226,48% 222,06% 352,53% 208,02% 150,00% 163,48% 158,60% 164,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...