Visa allt om E. Ryberg Tak- och Byggnadsunderhåll Aktiebolag
Visa allt om E. Ryberg Tak- och Byggnadsunderhåll Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 272 337 302 183 0 1 575 2 111 2 370 2 568 2 325
Övrig omsättning - - - - 213 99 2 - 4 17
Rörelseresultat (EBIT) 78 91 -62 -89 -13 351 564 966 805 633
Resultat efter finansnetto 73 137 21 19 146 418 612 1 141 974 774
Årets resultat 301 202 406 38 218 417 377 648 500 411
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 279 1 338 1 398 1 457 1 517 1 592 1 721 1 850 2 032 2 042
Omsättningstillgångar 6 337 6 396 6 742 6 725 6 988 7 208 7 368 6 842 6 062 5 285
Tillgångar 7 615 7 735 8 140 8 182 8 505 8 799 9 090 8 693 8 094 7 327
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 458 7 342 7 541 7 134 7 311 7 308 7 116 6 954 6 556 6 286
Obeskattade reserver 0 315 435 935 975 1 130 1 285 1 205 980 725
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 157 78 165 112 219 361 689 534 559 316
Skulder och eget kapital 7 615 7 735 8 140 8 182 8 505 8 799 9 090 8 693 8 094 7 327
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 120 134 67 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 120 120 60 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 205 263 301 534 601
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 75 132 159 224 176
Utdelning till aktieägare 150 185 400 0 215 215 225 215 250 230
Omsättning 272 337 302 183 213 1 674 2 113 2 370 2 572 2 342
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 1 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 575 1 056 1 185 856 775
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 300 280 321 290 273
Rörelseresultat, EBITDA 138 151 -2 -29 47 481 694 1 098 952 762
Nettoomsättningförändring -19,29% 11,59% 65,03% -% -100,00% -25,39% -10,93% -7,71% 10,45% -%
Du Pont-modellen 1,05% 1,78% 0,27% 0,27% -% 4,80% 6,80% 13,23% 12,45% 10,67%
Vinstmarginal 29,41% 40,95% 7,28% 12,02% -% 26,79% 29,28% 48,52% 39,25% 33,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 73,33% 80,44% 87,93% 85,55% 89,51%
Rörelsekapital/omsättning 2 272,06% 1 874,78% 2 177,81% 3 613,66% -% 434,73% 316,39% 266,16% 214,29% 213,72%
Soliditet 97,94% 98,10% 96,81% 95,61% 94,41% 92,52% 88,70% 89,98% 89,72% 92,92%
Kassalikviditet 4 036,31% 8 200,00% 4 086,06% 6 004,46% 3 190,87% 1 996,68% 1 069,38% 1 281,27% 1 084,44% 1 672,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...