Visa allt om Borås Industrirenhållning Aktiebolag
Visa allt om Borås Industrirenhållning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 6 439 6 117 5 335 5 179 4 425 4 270 4 102 4 996 4 695 4 014
Övrig omsättning 356 412 99 46 523 130 508 - 33 142
Rörelseresultat (EBIT) 10 434 504 567 776 915 -89 -20 179 116
Resultat efter finansnetto -100 331 450 484 699 839 -235 -177 69 45
Årets resultat 1 186 235 57 216 365 -199 1 44 15
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 828 3 106 3 266 2 360 2 472 2 292 2 205 2 054 2 617 2 098
Omsättningstillgångar 2 368 2 626 2 456 1 889 1 402 1 662 1 729 1 699 1 559 1 753
Tillgångar 7 196 5 732 5 722 4 249 3 875 3 954 3 935 3 753 4 176 3 851
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 103 1 102 1 067 832 775 1 059 697 893 891 848
Obeskattade reserver 1 297 1 407 1 320 1 200 800 400 0 42 241 279
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 572 1 407 2 293 1 178 1 284 1 483 2 021 1 703 2 003 1 573
Kortfristiga skulder 1 225 1 815 1 042 1 039 1 015 1 011 1 219 1 115 1 040 1 151
Skulder och eget kapital 7 196 5 732 5 722 4 249 3 875 3 954 3 935 3 753 4 176 3 851
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 337 467 475 523 557 445
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 743 1 533 1 172 1 112 727 369 469 512 412 416
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 715 507 485 469 441 357 398 455 417 385
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
Omsättning 6 795 6 529 5 434 5 225 4 948 4 400 4 610 4 996 4 728 4 156
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 288 1 529 1 778 1 726 1 475 1 423 1 026 1 249 1 174 1 004
Personalkostnader per anställd (tkr) 506 516 563 536 510 403 339 379 354 323
Rörelseresultat, EBITDA 1 083 1 188 1 076 1 083 809 952 779 846 990 816
Nettoomsättningförändring 5,26% 14,66% 3,01% 17,04% 3,63% 4,10% -17,89% 6,41% 16,97% -%
Du Pont-modellen 0,15% 7,57% 9,00% 13,44% 20,05% 23,14% -2,08% -0,13% 4,55% 3,06%
Vinstmarginal 0,17% 7,09% 9,65% 11,03% 17,56% 21,43% -2,00% -0,10% 4,05% 2,94%
Bruttovinstmarginal 84,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,75% 13,26% 26,50% 16,41% 8,75% 15,25% 12,43% 11,69% 11,05% 15,00%
Soliditet 29,39% 38,37% 35,65% 40,40% 35,22% 34,24% 17,71% 24,60% 25,49% 27,24%
Kassalikviditet 193,31% 144,68% 235,70% 181,81% 138,13% 164,39% 141,84% 152,38% 149,90% 152,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...