Visa allt om Aktiebolaget Burträsk Gummiverkstad
Visa allt om Aktiebolaget Burträsk Gummiverkstad

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 437 6 673 5 942 6 280 6 390 6 650 6 152 6 930 6 485 6 180
Övrig omsättning 69 32 41 165 209 156 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 238 -57 -130 280 313 133 271 251 203 85
Resultat efter finansnetto 220 -89 -140 262 296 102 238 190 157 25
Årets resultat 126 11 51 154 189 84 169 116 101 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 357 342 368 357 277 263 327 248 291 253
Omsättningstillgångar 2 149 1 921 2 413 2 429 2 229 2 533 2 557 2 327 3 121 3 214
Tillgångar 2 506 2 263 2 781 2 785 2 505 2 796 2 884 2 575 3 412 3 467
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 459 1 334 1 322 1 371 1 344 1 195 1 111 942 865 764
Obeskattade reserver 176 120 224 433 385 353 374 367 351 350
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 66 0 390 732 462
Kortfristiga skulder 871 809 1 234 981 777 1 183 1 399 877 1 463 1 891
Skulder och eget kapital 2 506 2 263 2 781 2 785 2 505 2 796 2 884 2 575 3 412 3 467
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 603 517 504 479 492 469 462
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 120 990 987 354 460 487 465 631 518 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 455 419 394 352 411 408 386 445 446 320
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 127 40 0 0 40 0
Omsättning 7 506 6 705 5 983 6 445 6 599 6 806 6 155 6 930 6 485 6 180
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 859 1 668 1 486 1 570 1 598 1 663 1 538 1 386 1 621 2 060
Personalkostnader per anställd (tkr) 400 343 352 331 352 358 317 243 297 378
Rörelseresultat, EBITDA 270 -31 -75 329 371 197 356 313 282 178
Nettoomsättningförändring 11,45% 12,30% -5,38% -1,72% -3,91% 8,09% -11,23% 6,86% 4,94% -%
Du Pont-modellen 9,50% -2,52% -4,53% 10,16% 12,81% 4,76% 9,47% 9,75% 6,07% 2,45%
Vinstmarginal 3,20% -0,85% -2,12% 4,51% 5,02% 2,00% 4,44% 3,62% 3,19% 1,38%
Bruttovinstmarginal 34,77% 34,36% 33,27% 35,53% 38,08% 33,86% 35,73% 28,28% 31,15% 30,53%
Rörelsekapital/omsättning 17,18% 16,66% 19,84% 23,06% 22,72% 20,30% 18,82% 20,92% 25,57% 21,41%
Soliditet 63,70% 63,08% 53,82% 60,69% 64,98% 52,04% 48,08% 46,84% 32,76% 29,30%
Kassalikviditet 90,24% 105,32% 104,78% 105,40% 81,72% 65,34% 55,40% 78,68% 52,63% 40,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...