Visa allt om Lars-Olof Petterssons Åkeri i Oskarshamn Aktiebolag
Visa allt om Lars-Olof Petterssons Åkeri i Oskarshamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 906 25 075 17 292 17 170 17 179 17 119 15 411 14 528 17 308 16 551
Övrig omsättning 1 609 139 72 47 47 - - 65 180 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 375 1 814 569 1 659 1 587 1 257 -638 594 1 376 641
Resultat efter finansnetto 1 350 1 619 424 1 468 1 370 1 025 -751 374 1 009 348
Årets resultat 1 6 254 105 162 170 515 173 108 335 5
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 19 447 11 651 11 795 12 972 13 959 13 865 13 167 12 759 13 286
Omsättningstillgångar 3 482 5 826 4 837 5 090 4 364 4 010 2 994 3 097 3 679 3 235
Tillgångar 3 482 25 274 16 488 16 885 17 335 17 969 16 859 16 265 16 437 16 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 211 9 210 2 956 2 851 2 689 2 519 2 004 1 831 1 723 1 388
Obeskattade reserver 0 0 6 402 6 420 6 375 5 942 5 619 6 606 6 391 5 857
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 328 3 182 3 879 4 788 4 877 4 295 3 831 3 872 4 740
Kortfristiga skulder 3 271 7 736 3 947 3 736 3 483 4 632 4 940 3 997 4 451 4 537
Skulder och eget kapital 3 482 25 274 16 488 16 885 17 335 17 969 16 859 16 265 16 437 16 521
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 406 374 413 547 572
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 861 7 062 5 534 4 981 4 921 4 684 4 732 4 064 4 372 4 587
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 690 2 338 1 972 1 479 1 722 1 697 1 739 1 728 1 836 2 072
Utdelning till aktieägare 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 515 25 214 17 364 17 217 17 226 17 119 15 411 14 593 17 488 16 551
Nyckeltal
Antal anställda 6 21 16 14 15 15 15 15 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 984 1 194 1 081 1 226 1 145 1 141 1 027 969 1 082 1 034
Personalkostnader per anställd (tkr) 502 463 486 481 459 473 473 431 452 486
Rörelseresultat, EBITDA 1 825 4 894 2 338 3 368 3 165 2 999 1 088 2 226 2 984 2 144
Nettoomsättningförändring -76,45% 45,01% 0,71% -0,05% 0,35% 11,08% 6,08% -16,06% 4,57% -%
Du Pont-modellen 39,92% 7,30% 3,69% 10,23% 9,35% 7,21% -3,57% 3,69% 8,51% 4,13%
Vinstmarginal 23,54% 7,35% 3,52% 10,06% 9,44% 7,57% -3,91% 4,13% 8,08% 4,12%
Bruttovinstmarginal 94,75% 94,85% 98,53% 98,21% 98,10% 97,86% 97,43% 98,14% 97,00% 98,15%
Rörelsekapital/omsättning 3,57% -7,62% 5,15% 7,89% 5,13% -3,63% -12,63% -6,19% -4,46% -7,87%
Soliditet 6,06% 36,44% 48,21% 44,91% 42,62% 38,39% 36,45% 40,50% 38,48% 33,93%
Kassalikviditet 106,45% 74,99% 121,92% 135,57% 124,58% 86,03% 60,10% 76,86% 82,09% 70,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...