Visa allt om Lars-Olof Petterssons Åkeri i Oskarshamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 25 075 17 292 17 170 17 179 17 119 15 411 14 528 17 308 16 551 16 739
Övrig omsättning 139 72 47 47 - - 65 180 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 814 569 1 659 1 587 1 257 -638 594 1 376 641 1 959
Resultat efter finansnetto 1 619 424 1 468 1 370 1 025 -751 374 1 009 348 1 759
Årets resultat 6 254 105 162 170 515 173 108 335 5 656
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 447 11 651 11 795 12 972 13 959 13 865 13 167 12 759 13 286 13 573
Omsättningstillgångar 5 826 4 837 5 090 4 364 4 010 2 994 3 097 3 679 3 235 3 958
Tillgångar 25 274 16 488 16 885 17 335 17 969 16 859 16 265 16 437 16 521 17 531
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 210 2 956 2 851 2 689 2 519 2 004 1 831 1 723 1 388 2 283
Obeskattade reserver 0 6 402 6 420 6 375 5 942 5 619 6 606 6 391 5 857 5 527
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 328 3 182 3 879 4 788 4 877 4 295 3 831 3 872 4 740 4 953
Kortfristiga skulder 7 736 3 947 3 736 3 483 4 632 4 940 3 997 4 451 4 537 4 768
Skulder och eget kapital 25 274 16 488 16 885 17 335 17 969 16 859 16 265 16 437 16 521 17 531
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 406 374 413 547 572 556
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 7 062 5 534 4 981 4 921 4 684 4 732 4 064 4 372 4 587 4 197
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 2 338 1 972 1 479 1 722 1 697 1 739 1 728 1 836 2 072 1 799
Utdelning till aktieägare 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 900
Omsättning 25 214 17 364 17 217 17 226 17 119 15 411 14 593 17 488 16 551 16 739
Nyckeltal
Antal anställda 21 16 14 15 15 15 15 16 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 194 1 081 1 226 1 145 1 141 1 027 969 1 082 1 034 1 046
Personalkostnader per anställd (tkr) 463 486 481 459 473 473 431 452 486 440
Rörelseresultat, EBITDA 4 894 2 338 3 368 3 165 2 999 1 088 2 226 2 984 2 144 3 338
Nettoomsättningförändring 45,01% 0,71% -0,05% 0,35% 11,08% 6,08% -16,06% 4,57% -1,12% -%
Du Pont-modellen 7,30% 3,69% 10,23% 9,35% 7,21% -3,57% 3,69% 8,51% 4,13% 11,39%
Vinstmarginal 7,35% 3,52% 10,06% 9,44% 7,57% -3,91% 4,13% 8,08% 4,12% 11,92%
Bruttovinstmarginal 94,85% 98,53% 98,21% 98,10% 97,86% 97,43% 98,14% 97,00% 98,15% 98,80%
Rörelsekapital/omsättning -7,62% 5,15% 7,89% 5,13% -3,63% -12,63% -6,19% -4,46% -7,87% -4,84%
Soliditet 36,44% 48,21% 44,91% 42,62% 38,39% 36,45% 40,50% 38,48% 33,93% 35,72%
Kassalikviditet 74,99% 121,92% 135,57% 124,58% 86,03% 60,10% 76,86% 82,09% 70,75% 82,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...