Visa allt om Grödinge Bil & Motor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 148 2 738 6 787 7 242 6 154 9 538 11 005 8 003 10 033 13 978
Övrig omsättning 2 95 - - 327 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 39 491 468 -513 -426 157 708 338 192 905
Resultat efter finansnetto 7 858 491 401 -642 -545 32 560 132 -56 594
Årets resultat 7 858 491 401 -642 -545 23 411 102 -56 427
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 675 4 738 4 744 0 3 6 11 22 17 24
Omsättningstillgångar 11 836 4 493 3 833 6 016 7 231 8 037 9 553 9 751 9 629 9 196
Tillgångar 16 510 9 231 8 577 6 016 7 234 8 043 9 564 9 773 9 646 9 219
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 547 2 688 2 197 1 796 2 438 2 983 2 960 2 548 2 446 2 502
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 895 6 460 5 891 3 386 3 576 3 572 4 146 5 092 5 017 2 833
Kortfristiga skulder 69 82 489 834 1 221 1 488 2 458 2 133 2 182 3 884
Skulder och eget kapital 16 510 9 231 8 577 6 016 7 234 8 043 9 564 9 773 9 646 9 219
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 300 300 175 0 50 150 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 153 312 0 0 69 170 255 288 304
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - 31 66 31 94 77 59 105 148 142
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 150 2 833 6 787 7 242 6 481 9 538 11 005 8 003 10 033 13 978
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 738 6 787 7 242 6 154 9 538 11 005 2 668 3 344 4 659
Personalkostnader per anställd (tkr) - 188 381 327 398 293 144 85 174 166
Rörelseresultat, EBITDA 52 504 480 -510 -423 162 720 347 199 941
Nettoomsättningförändring -94,59% -59,66% -6,28% 17,68% -35,48% -13,33% 37,51% -20,23% -28,22% -%
Du Pont-modellen 47,60% 5,34% 5,48% -8,49% -5,79% 2,24% 7,72% 3,50% 2,04% 9,93%
Vinstmarginal 5 309,46% 18,01% 6,93% -7,06% -6,81% 1,89% 6,71% 4,27% 1,96% 6,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 29,62% 24,55% 10,14% 8,90% 13,84% 16,14% 18,13% 16,47% 15,52%
Rörelsekapital/omsättning 7 950,68% 161,10% 49,27% 71,55% 97,66% 68,66% 64,47% 95,19% 74,23% 38,00%
Soliditet 63,88% 29,12% 25,62% 29,85% 33,70% 37,09% 30,95% 26,07% 25,36% 27,14%
Kassalikviditet 17 153,62% 5 479,27% 495,91% 135,49% 183,13% 166,20% 154,80% 160,43% 54,22% 38,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...